Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje

Pastaruoju metu dažnai kalbama apie vis prastėjančią jaunimo sakytinę raišką, o priežasčių paprastai ieškoma ugdymo programose ir lietuvių kalbos pamokose. Aptarus jaunimo sakytinės raiškos polinkius ir taisyklingos vartosenos galimybes, tikėtina, kad seminaro dalyviai daugiau dėmesio skirs mokinių sakytinei kalbai ugdyti, taikys kūrybingesnius garsinės raiškos lavinimo metodus. Kartu su ugdytiniais analizuodami sakytinius tekstus, diskutuodami įvairiais tarties, kirčiavimo ir intonavimo klausimais, skatins norminę sakytinės kalbos vartoseną.

 

Šio seminaro tikslas – atkreipti dėmesį į mokinių garsinės raiškos – tarties, intonavimo ir kirčiavimo – ypatumus, aptarti susikaupusias problemas ir visiems kartu ieškoti patrauklių ir veiksmingų sakytinės raiškos ugdymo būdų.

 

Visa informacija apie seminarą čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.