Lietuvių kalbos mokėjimas bus vertinamas pagal bendrą Europos kalbų mokymosi ir vertinimo sistemą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui valstybinės kalbos mokėjimą vertinti pagal Europos Tarybos priimtus Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (BEKM). Lietuvių kalbos mokėjimo lygiai bus taikomi užsienio lietuviams ir užsieniečiams, siekiantiems, kad jų lietuvių kalbos žinios būtų įvertintos ir įteisintos.

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Lietuvoje bus pradėta naudoti pasaulyje pripažįstama ir daugelyje valstybių taikoma Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo sistema, pagal kurią nustatomi kalbos pradedančio vartotojo (A1 ir A2), savarankiško vartotojo (B1 ir B2) ir gero vartotojo (C1 ir C2) lygiai.

 

Valstybinės kalbos mokėjimas Lietuvoje nustatomas pagal tris Vyriausybės patvirtintas kalbos mokėjimo kategorijas: nuo žemiausios pirmosios – iki aukščiausios trečiosios.

 

Nustatyta, kad I kategorija atitiks A2 lietuvių kalbos mokėjimo lygį, II kategorija – B1 mokėjimo lygį, III kategorija – ne žemesnį kaip B2 mokėjimo lygį bei C1 / C2 lygį.

 

Kalbos mokėjimo kategorijų prilyginimas lygiams pagal BEKM prisidės kuriant sklandesnes asmenų mobilumo, integracijos ar sugrįžimo į Lietuvą galimybes. Tai padės sumažinti administracinę naštą asmenims, siekiantiems įsidarbinti ar studijuoti Lietuvoje ir užsienyje.

 

Lietuvoje įvedus kalbos mokėjimo vertinimą pagal lygius, toliau bus plėtojama vieninga lietuvių kalbos testavimo sistema užsienio lietuviams ir užsieniečiams, kuri sudarys galimybes įsivertinti savo lietuvių kalbos lygį mokymosi, studijų, darbo, asmeniniais ar kitais tikslais.

 

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.