„Lietuva – mano širdelėje“

Vida Garbenčienė
,
Klaipėdos l.-d. „Ąžuoliukas” ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vilija Stonė
,
mokytoja metodininkė

„Šuniuko namelis – sodo pievelėje.

Paukščiuko lizdelis – aukštai medyje.

Mano šeima – šiltuos nameliuose.

O Lietuva – mano širdelėje”

V. Stonė

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ nuo 2023 m. sausio 11 d. iki kovo 17 d. buvo organizuojamas Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio bendradarbiavimo projektas „LIETUVA – MANO ŠIRDELĖJE”. Projekto iniciatoriai – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Ąžuoliukas“ „Boružiukų“ grupės ugdytiniai ir mokytojos Vida Garbenčienė bei Vilija Stonė. Į projektą įsitraukė Liuksemburgo lituanistinės mokyklėlės „Avilys” ugdytiniai ir mokytojos – Giedrė Šidlauskė, Kristina Balinskienė bei Daiva Jarošienė.

 

Projektas buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, pasaulio pažinimo, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui bei skatinti ir puoselėti gražius tarpusavio santykius su bendraamžiais ir suaugusiais. Siekta ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą, pasitelkiant meninę raišką, skatinti domėjimąsi Lietuva, puoselėti meilę šiam kraštui bei tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, tyrinėti, atrasti. Lavinant vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių ugdymo įstaigomis.

Projekto pradžioje vyko virtualus partnerių susitikimas Zoom platformoje, kurio metu mes susipažinome, aptarėme projekto eigą, tikslus, uždavinius bei dalyvavimo galimybes. Sukūrėme uždarą Facebook grupę ir joje dalinomės veiklų akimirkomis apie lietuvybės puoselėjimą. Mokytojos iš Liuksemburgo sukurtoje grupėje trumpai pristatė „Avilio” mokyklėlę, darželį, supažindino su savo ugdytiniais. Projekto metu pasidalinome akimirkomis, kaip puoselėjame lietuvybę: dainavome daineles apie Lietuvą, šokome tautinius lietuviškus šokius bei kūrybinių darbelių dirbtuvių metu kūrėme pasveikinimo atvirukus su Kovo 11-ąja. Pasidžiaugėme, kaip projekto draugai švenčia Kaziuko mugę bei pamini tradicines Lietuvos šventes. Iš visų projekto akimirkų buvo sukurtas filmukas, kuriuo pasidalinta virtualaus susitikimo metu ir pasidžiaugta kūrybinio bendradarbiavimo projektu. Projekto dalyviai vienas kitą sveikinome siųsdami atvirukus kiekvienam vaikui, mokytojams ir jų ugdytiniams buvo išsiųsti Lietuvos patrioto diplomai bei projekto organizatorių padėkos raštai. Projekto akimirkos buvo skelbiamos Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėje.

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio bendradarbiavimo projektas „Lietuva – mano širdelėje“ atskleidė vaikų poreikį domėtis bei pažinti Lietuvą, jos žmones. Pasitelkdami meninę raišką, džiuginome vieni kitus Kovo 11-osios proga. Bendradarbiavimas su Liuksemburgo lituanistine mokyklėle leido pažinti, kaip puoselėjama lietuvybė svetur, ugdomas patriotiškumo jausmas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.