„Lieporių garbės“ šventė

Rita Norkutė, Aida Šliažienė
,
Šiaulių Lieporių g-jos mokytojos

Jau tapo tradicija kasmet pasidžiaugti Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenės narių pasiekimais ir jiems padėkoti „Lieporių garbės“ šventėje. Per iškilmingą šventę teikiami „Lieporių garbės“ ženkleliai ir padėkos. Pasak Albero Kamiu, „be meilės įgyta garbė – liūdna garbė“, todėl jei su didžiule meile bandai atrakinti matematinę formulę ar šoki tradicinį gimnazijos šokį „Agotėlę“, tai būtinai pajus visi šalia esantys. Gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė, sveikindama susirinkusiuosius, pasidžiaugė, kad šiais mokslo metais daug nuveikta įvairiose srityse – mokslo, meno, sporto. Pasak mokyklos vadovės, labai smagu, kad galima pasidžiaugti gimnazijos bendruomene, kurios žmonės savo gražiais ir prasmingais darbais prisideda ne tik prie gimtojo miesto, bet ir visos šalies ateities kūrimo.

 

Gimnazijos direktorė įteikė padėkas gimnazistams už puikius akademinius pasiekimus, aktyvią meninę veiklą, autorinę kūrybą, dalyvavimą sporto veikloje, aktyvią veiklą „Sniego gniūžtės“ projekte, savanorystės puoselėjimą, pasiekimus laikant Konstitucijos egzaminą. „Lieporių garbės“ ženkleliai įteikti už puikius mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose, aktyvų dalyvavimą gimnazijos kultūrinėje ir meninėje veikloje, sporto pasiekimus, surengtas autorines parodas ir kt.

„Lieporių garbės“ ženkleliais už gimnazijos bendruomenės telkimą, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje, puikią mokyklos veiklos sklaidą, vardo garsinimą, aplinkos puoselėjimą, meilę dainai ir šokiui pasipuošė ir mokytojai, ir tėveliai, ir gimnazijos darbuotojai.

 

Kiekvienais metais įteikiama ir „Saulėtų Lieporių“ premija tiems, kurie skleidžia ryškiausią šviesą. Šiemet ji įteikta IVb klasės mokinei Ramintai Andrulytei už puikius mokymosi rezultatus. Už gimnazijos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą ne tik gimnazijos, bet ir miesto, šalies meninėje veikloje „Saulėtų Lieporių“ premija skirta abiturientams Gabijai Petrauskaitei ir Domantui Mikalauskui.

Per renginį susirinkusieji gėrėjosi gimnazistų ir bendruomenės choro bei gitaros būrelio narių atliekamomis dainomis ir muzika, plojo tautinių ir pramoginių šokių šokėjams, o daugiausia ovacijų sulaukė projektų „Du balsai – viena širdis“ ir „Dvi kartos“ dalyvių – gimnazijos skyriaus vedėjos Aurelijos, jos vyro Kęstučio ir gimnazisto Rapolo Meškauskų – atlikta daina.

 

Garbė – tai pripažinimas, kad esi geriausias. Skambus, veržlus, didingas ir jaunatviškas Lieporių vardas skamba dėl nuveiktų darbų, kuriais džiaugiasi ir didžiuojasi visa gimnazijos bendruomenė. Garbė būti čia, Lieporiuose, tarp liepų po mėlynu dangumi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.