Kvietimas dalyvauti programose „Zipio draugai”, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu”

Šios emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos skirtos ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: jos moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, smurto, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Kiekviena programa įgyvendinama ugdymo įstaigoje vienus mokslo metus.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 6–7 metų vaikams. Ji vykdoma ikimokyklinių ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pirmosiose klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis. Programa turi segmentą, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

 

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2000 metų. Joje yra dalyvavę daugiau kaip 266 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta apie 5,8 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama 33 pasaulio šalyse.

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ skirta 8–10 metų vaikams. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys. „Obuolio draugai“ įgyvendinami visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Šioje programoje gali dalyvauti „Zipio draugų“ programoje dalyvavę ir nedalyvavę vaikai.

 

Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2012 metų. Joje dalyvavo daugiau kaip 52 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta 2 tūkst. pedagogų. Ši programa įgyvendinama 20 pasaulio šalių.

 

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 9–11 metų vaikams ir vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių kalba.

 

Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 metų. Joje jau yra dalyvavę daugiau nei 65 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta apie 3,2 tūkst. pedagogų.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2022–2023 mokslo metais įsijungti į išvardintas programas, užpildytas dalyvio paraiškos gali siųsti VšĮ „Vaiko labui” iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu paštu.

 

Programų paraiškų formos, išsami informacija ir kontaktai – interneto puslapyje www.vaikolabui.lt

 

VšĮ „Vaiko labui“ inf.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.