Kviečiame prisijungti prie kovo mėnesį vyksiančio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ

Aurelija Okunauskienė
,
„Vaiko labui“ direktorė

Kviečiame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas – prisijungti prie kovo mėnesį vyksiančio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.

Kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorė „Vaikų linija“ drauge su partneriais ir bendraminčiais tęsia tradiciją ir skelbia kovą sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Šiais metais norime atkreipti didesnį dėmesį į virtualioje erdvėje vykstančias patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. Vaikai ir paaugliai dažnai nepasakoja suaugusiems apie savo skaudžias patirtis internete, tuo tarpu patyčios, vykstančios realybėje, dažnai tęsiasi ir migruoja virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Kviesdami visuomenę spręsti patyčių problemą ir siūlydami jos sprendimo būdus, skatiname visus, norinčius mažinti patyčių paplitimą, savo veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos.

 

Siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą – atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus sunkumams; gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams. Siunčiame jums rekomendacinio pobūdžio temas ir veiklas kiekvienai Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ savaitei. Pateikiame idėją, kurią būtų galima aptarti su mokiniais. Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tik mintis ir pasiūlymas, norint padėti pedagogui. Temos tiks visiems mokiniams, tačiau užduotys yra labiau pritaikytos mažesniems, t. y. ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams.

 

Kviečiame kiekvieną vaikų grupę ar klasę įsijungti į bendrą veiklą ir tęsti jau ankstesnės veiksmo savaitėse BE PATYČIŲ pradėtą klasės draugystės dienoraštį – „Draugystės knygą“.Siūlome vaikams ir pedagogams sugrįžti prie jos – kartu aptarti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai…  Kurkite tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas… ir dvyliktas tomai. Tebūnie – tai klasės augimo draugystėje dienoraštis. Į knygą(-as) vaikai tesudeda savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, dramas, kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos galės iliustruoti savais piešiniais. Tegul visi vaikai kartu tariasi ir sprendžia, ką įtraukti į bendrą klasės dienoraštį. Vaikų kūryboje galėtų būti atskleidžiamos / gvildenamos draugystės, paramos draugui, empatijos temos.

 

Į veiksmo savaitę „Be patyčių“ įsitraukusius pedagogus raginame užfiksuoti (nufotografuoti) įdomiausią grupės / klasės veiklos momentą, kuriant „Draugystės knygą“ ar nufotografuoti „Draugystės knygą“. Džiaugsimės, jei Jūs mums į el. paštą bepatyciu@vaikolabui.lt iki balandžio 5 d. atsiųsite vieną nuotrauką, atspindinčią patį įdomiausią veiklos momentą, taip pat lauksime ir jūsų veikos aprašymo. Siųsdami, nepamirškite parašyti ugdymo įstaigos pavadinimo ir iš kur esate).

Ugdymo įstaigoms nuo šių metų nebereikia registruotis kampanijos BE PATYČIŲ organizatorių „Vaikų linija“ svetainėje. Taip pat nereikia registruotis ir pas mus – „Vaiko labui“.

 

2020_Be patyciu_1_Jausmai    2020_Be patyciu_2_Pyktis
2020_Be patyciu_3_Draugyste    2020_Be patyciu_4_Bendravimas

Daugiau informacijos apie veiksmo savaitę „BE PATYČIŲ“ kreipkitės į akcijos iniciatorių „Vaikų linija“ telefonu 8 676 24 114 arba ieškokite „Vaikų linijos“  svetainėje www.bepatyciu.lt, paspaudus nuorodą „BE PATYČIŲ.“

 

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame laiške siūlomų veiklų, prašome kreiptis į mus („Vaiko labui“) telefonu (8 5) 212 1407 arba el. paštu bepatyciu@vaikolabui.lt

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.