Kvalifikacijos kėlimo renginys užsienio lietuvių mokykloms

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
,
Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyriaus vyresn. metodininkė

Lapkričio 6 d. Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo kvalifikacijos kėlimo renginį Baltarusijos Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba pedagogams. Tai tęstiniai mokymai, kurių tema „Skaitmeninis raštingumas“. Rimdžiūnų mokyklos pedagogai jau antrą kartą dirbo su naujausiomis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis, tobulino savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius, mokėsi tinkamai naudoti „Smart“ lentos įrankius, kurti individualius, originalius pamokų modelius.

 

Kompiuteriai ir komunikacijos technika padeda sukurti informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių papildytą mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti įvairius dalykus, taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir kt.

Virtuali mokymosi aplinka sudaro galimybę ne tik sudominti mokinius, bet ir įtraukti juos į interaktyvų mokymąsi. Apie skaitmeninį raštingumą kalbama jau ne pirmus metus, o tinkamas skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas sudaro galimybes padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdo mokinių savarankiškumą.

 

Lapkričio 16 d. Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo kvalifikacijos kėlimo renginį Punsko Kovo 11-osios licėjaus (Lenkija) pedagogams. Mokymai „Skaitmeninis raštingumas – į pagalba XXI a. mokytojui“ supažindino su skaitmeninio pasaulio naujovėmis, įvairiomis SMP (skaitmeninio mokymo priemonėmis), interaktyviais mokymo metodais. Punsko licėjaus mokytojai dirbo su naujausiomis išmaniosiomis programėlėmis, kurios pasiekiamos visiems, mokėsi kurti brūkšninius kodus, naudojosi „Canvos“ programos galimybėmis, mėgino sukurti savo infografikus ir juos animuoti, taikė grafinio fasilitavimo metodus. Darbas vyko itin intensyviai, mokytojai net atsisakė ilgesnės kavos pertraukos. Svarbu, kad po tokių mokymų mokytojai supranta, jog išmanieji telefonai yra itin naudingi, kiek daug darbų su jais galima atlikti.

 

Skaitmeninės mokymosi priemonės padeda mokiniams išmokti tyrinėti, pažinti, suprasti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus. Taip mokiniai ugdosi ne tik gamtamokslinę, bet ir mokėjimo mokytis, pažinimo kompetencijas, todėl mokytojams svarbu pažinti naujoves, kurios gelbsti ne tik organizuojant pamokas, bet ir kuriant tarpusavio santykius su mokiniais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.