Edukacinis projektas „Tėvų valandos“

Vidmanta Ambrizienė, Inga Juozulevičienė
,
ikimokyklinio ugdymo pedagogės
Vaida Skrupskienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą dėl kiekvienos šeimos individualumo ir išskirtinumo yra sudėtingas procesas. Skirtinga tėvų (globėjų) socialinė ekonominė padėtis (išsilavinimas, priklausymas vienam ar kitam socialiniam sluoksniui, šeimos krizės ir kt.) nulemia šeimų dalyvavimo įstaigos veiklose kokybę, tėvų ir pedagogų tarpusavio santykius.

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ patirtis

 

Atsižvelgiant į įstaigos socialinį kontekstą ir siekiant į ugdymo procesą įtraukti kuo daugiau tėvų (globėjų), mūsų lopšelyje-darželyje nuo 2016 m. įgyvendinamas edukacinis projektas „Tėvų valandos“. Šio projekto tikslas – skatinti tėvų ir pedagogų partnerystę, sudarant galimybę tėvams aktyviai dalyvauti ugdymo procese. Projektas patrauklus tėvams, nes veiklas, kuriose norėtų ar galėtų dalyvauti, renkasi patys iš grupių auklėtojų pasiūlyto plano ar patys pateikia idėjas.

Lopšelyje-darželyje „Nežiniukas“ ugdomoji meninė, kūrybinė ir kita edukacinė veikla organizuojama pagal bendruomenės pasirinktas mėnesio temas, pagal jas planuojami užsiėmimai ir tėveliams siūloma dalyvauti bei siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas. „Tėvų valandų“ veiklų grafikas skelbiamas kiekvienoje grupėje, tėvams aiškiai matomoje vietoje.

 

Tėvų didžiausio aktyvumo sulaukusios veiklos plėtojant lopšelio-darželio mėnesio temas:

  • „Sveikas mylimas drauge“ – lopšelinukų mamytės pirmas dienas leido kartu su vaikučiais grupėje, susipažino su aplinka, žaidė, stebėdamos savo mažylius bendravo tarpusavyje, dalijosi mintimis apie vaikus, su pedagogais aptarė rūpimus klausimus.
  • „Rudenėlio dovanos mažiesiems“ – tėvai kartu su vaikais spaudė sultis, gamino vaisių ir daržovių kokteilius. Susidomėjimą sukėlė moliūgų žibintų šventė, kuri jau tapo tradicinė. Per kūrybines dirbtuves vieni tėveliai kartu su vaikais grupėse skaptavo moliūgus, kiti namuose kūrė savo šeimos žibintą. Tėveliai taip pat aktyviai dalyvavo akcijose „Renkame kaštonus, giles“ – kaštonus panaudojome per įvairią ugdomąją veiklą, sukurti kaštonų baseinai ilgai tarnavo kūno kultūros ir muzikinės veiklos užsiėmimuose, o surinktus giliukus tėveliai kartu su vaikais nuvežė zoologijos sodo gyventojams.
  • „Augame su pasaka“ – tėveliai grupėse sekė vaikams pasakas, aptarė knygučių iliustracijas, pagal pasakas ruošėsi vaidinti kalėdinius spektaklius.
  • „Mano mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ – lopšelio-darželio popietė „Mes iškepsim pyragus, pavaišinsime draugus“. Tėveliai atsineša namuose keptų pyragų, po žaidimų salėje visi prie arbatos puodelio gardžiuojasi vieni kitų skanėstais, dalijasi jų receptais, bendrauja tarpusavyje.
  • „Vaikiški žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ – pagal pačių tėvų pateiktą idėją kartu su vaikais grupėje gaminome dirbtinį sniegą, su juo atlikome įvairius eksperimentus ir t. t.

 

Per edukacinį projektą „Tėvų valandos“ tėvai dalyvaudami įvairiose lopšelio-darželio, grupės kasdienėse veiklose, stebėdami savo vaiko elgesį, santykius su bendraamžiais, kartu su pedagogais organizuodami įvairius edukacinius renginius, kūrybines dirbtuves tapo ugdymo proceso partneriais. Taip pedagogai turi galimybę sukurti glaudesnį ryšį su tėvais, įgauti didesnį jų pasitikėjimą. Vaikai labiau atsiskleidžia, patiria emocinį pasitenkinimą, kai dalyvauja ar veiklą organizuoja jų tėveliai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.