Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje

Giedrė Kielaitė
,
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų g-jos mokytoja

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje surengta pirmoji respublikinė mokinių konferencija „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“. Konferencija vyko nuotoliniu būdu, o jos metu skatintas mokinių meninių, gamtamokslinių, socialinių, kalbinių, informacinių technologijų gebėjimų lavinimas bei kūrybiškumas. Išskirtos šios probleminės renginio sritys: STEAM (gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų, menų ir matematikos taikymas) projektai gamtos, informacinių technologijų, menų, socialinių mokslų ir matematikos pamokose bei kūrybiniai projektai gimtosios ir užsienio kalbų pamokose. Konferencijoje dalyvavo ne tik Šiaulių miesto, bet ir Šiaulių rajono Gruzdžių, Kuršėnų, Joniškio rajono, Radviliškio, Klaipėdos, Biržų mokiniai ir mokytojai.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Regina Marozienė. Ji džiaugėsi, kad toks gausus būrys mokinių nori dalintis pačių atliktais kūrybiniais projektais, kurie skatina mokinių motyvaciją, kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą ne tik pamokos metu, bet ir už jos ribų.

 

Plenariniame posėdyje išklausėme Šiaulių jaunųjų technikų centro projektų vadovo Roman Šarpanov paskaitos „Kai Einšteinas sutinka Picasso“. Svečias pasakojo konferencijos dalyviams, kaip mokslas (žinios), praktinis pritaikymas (inžinerija), mūsų elgesys (dizainas) ir menas (suvokimas) – glaudžiai tarpusavyje susiję.

 

Mokiniai darbą tęsė trijose sekcijose. Pirmosios sekcijos dalyviai pristatė, kokius kūrybinius projektus atlieka gimtosios arba užsienio kalbų pamokose. Mokiniai dalijosi patirtimi, kaip mokosi kalbų, kaip keičiasi metų laikai jų gimtajame mieste, kaip įdomiai galima kurti komiksus, kaip personažo kūrėjai atsispindi net matematikos pamokose, kaip neįprastai galima skaityti eilėraščius. Antrojoje sekcijoje diskutuota, kodėl būtent Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, o ne kitas kūrinys yra Lietuvos Respublikos himnas, analizuota pasaulio architektūra kirigami karpiniuose, kokie kultūros paveldo objektai nagrinėjami istorijos pamokose. Trečiojoje sekcijoje pristatyti STEAM projektai gamtos, informacinių technologijų ir matematikos pamokose.

 

Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, visi konferencijos dalyviai džiaugėsi prasmingai praleistu laiku ir gavę didelės praktinės naudos.

 

Tikimės, kad ši respublikinė mokinių konferencija Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje taps tradicine. Juk ne veltui aktoriui Džonui Kasavetesui (John Nicholas Cassavetes) kilo mintis, jog „nesvarbu, kiek Jums metų: jei vis dar trokštate būti kūrybingas, jumyse dar gyvena vaikas.“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.