„Kuriu, tyrinėju, atrandu, panaudoju su STEAM“

Spalio 26 d. vyko respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija ,,Kuriu, tyrinėju, atrandu, panaudoju su STEAM“, kurią organizavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė Jurgita Ablėnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Martyna Galūzaitė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Šantarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kanapeckienė ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ina Dolgovaitė.

Konferencijos tikslas buvo organizuojant metodinę-praktinę konferenciją, skatinti ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą pasidalinant praktiniais pavyzdžiais organizuojant STEAM ugdymą.

 

Konferencijos uždaviniai:

  1. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, inicijuojant pedagogų kvalifikacijos kėlimą;
  2. Dalintis praktiniais pavyzdžiais, kaip organizuojamos ir plėtojamos veiklos su STEAM;
  3. Tobulinti pedagogines kompetencijas.

 

Konferencijoje dalyvavo 80 dalyvių, iš jų 13 buvo pranešėjai iš 5 įstaigų. Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Gustienė ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja Loneta Petrulienė pristatė pranešimą „Žavu – ką pats atrandu“. Pranešėjos dalinosi vykdoma projektine veikla įstaigoje ir už jos ribų. Taip pat pranešėjai dalinosi vaikų įspūdžiais ir refleksija.

 

Kauno rajono Girionių darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Sutkuvienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gailutė Bykovienė pristatė pranešimą „STEAM kūrybinėje, meninėje veikloje“. Pranešėjos dalinosi veiklomis lauko grupėje ir ugdyme taikomais STEAM ir Valdorfo metodikos elementais.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gintarė Miškinienė pristatė pranešimą „STEAM kiekvieną dieną“, kuriame pristatė, kaip su vaikais tyrinėja, konstruoja, kuria, su kokiomis priemonėmis skaičiuoja.

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Dailidonienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Sivinskienė pristatė pranešimą „Mokomės pažinti pasaulį kartu“. Pranešėjos pasidalino savo praktine patirtimi tyrinėjant su vaikais ir pažįstant pasaulį.

 

Paskutinį pranešimą „Kuriu, tyrinėju, atrandu, panaudoju su STEAM“ pristatė konferencijos organizatorės, pasidalindamos projektine veikla, kurioje dalyvauja ir ugdytinių tėvai, dalindamiesi veiklomis iš namų, mokytojų su ugdytiniais kasdiene veikla grupėje, įstaigos kieme, Panevėžio kultūros ir poilsio parke ir sukurtomis priemonėmis.

 

Konferencijos metu buvo ne tik pasidalinta gerąja patirtimi apie STEAM, bet ir pasisemta naujų idėjų.

 

Edita Brazauskienė, Panevėžio l.-d. „Žvaigždutė“ mokytoja metodininkė

Martyna Galūzaitė, mokytoja

Ramunė Šantarienė, vyresnioji mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.