Svečiai iš Ispanijos

Ilona Surgautienė
,
pradinių klasių mokytoja

Spalio 17–19 dienomis Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje viešėjo trys pedagogai iš Ispanijos: Alex, Kristina ir Alba. Jie atvyko pagal „Erasmus“ programą su darbo stebėjimo vizitu (Job shadowing).

 

Svečiai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, mūsų mokykloje organizuojamu ugdymo procesu priešmokyklinėje grupėje ir pradinėse klasėse, neformaliuoju ugdymu. Labiausiai juos dominanti sritis buvo mūsų mokykloje sėkmingai vykdomas, plėtojamas ir tobulinamas STEAM ugdymas.

 

 

Kolegos iš Ispanijos susipažino su erdviomis ir išpuoselėtomis mokyklos erdvėmis, bendravo su mokytojais ir mokiniais, stebėjo pamokas ir popamokines veiklas, skanavo mokyklos valgykloje gaminamo maisto.

 

Paskutinio susitikimo su mokyklos pedagogais metu Ispanijos mokytojai pasidalino savo įspūdžiais, kurie, pasak jų – netikėti, įdomūs ir iš tiesų puikūs. Įdomu ir tai, kad diskutuojant ir aptariant ugdymo procesą Lietuvoje ir Ispanijoje, būta daugiau skirtumų negu panašumų.

 

Atsisveikinant mūsų mokyklos pradinių klasių kolektyvas sulaukė kvietimo apsilankyti su atsakomuoju vizitu svečių mokymo įstaigoje. Tikimės, kad tai mums pavyks įgyvendinti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.