Konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei“

Radviliškio malūne vyko konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei“. Konferencija yra projekto „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ baigiamasis renginys. Šį projektą įgyvendino Radviliškio rajono savivaldybė, jo tikslas – diegti Radviliškio rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo „Lions Quest“ „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Projekte dalyvavo Radviliškio r. Alksniupių ir Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, Baisogalos mokykla-darželis, Grinkiškio Jono Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla ir Vinco Kudirkos progimnazija, taip pat Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

 

Per projektą vyko mokymai mokyklų bendruomenėms, kaip dirbti su socialinio ir emocinio ugdymo „Lions Quest“ „Laikas kartu“ programa, seminaras projekto mokyklų partnerių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams „Socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programos įgyvendinimas mokykloje“. Juo siekta ruošti mokyklų vadovus, pagalbos mokiniui specialistus nuosekliai ir tvariai diegti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje. Dar vienas seminaras „Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą (galimybės, būdai, priemonės)“ buvo skirtas pradinių klasių mokytojams.

Kalbant apie kitas projekto veiklas, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje vyko apskritojo stalo diskusija „Lions Quest „Laikas kartu“ programos įgyvendinimas“, kurioje dalyvavo pradinių klasių mokytojai, mokyklų administracijos atstovai. Per susitikimą buvo aptartos kelios temos: šios programos aktualumas, kėdainiškių geroji patirtis kuriant pozityvius santykius pradinėse klasėse, sėkmės pamokos ir tobulinimo galimybės.

 

Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Lions Quest“ „Laikas kartu“ įgyvendinimas mokyklose vyko nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. gegužės. Programa buvo įgyvendinama 54-iose pradinėse klasėse, vestos 1944 pamokos, dalyvavo 835 pradinių klasių mokiniai. Mokytojai, įgyvendinantys šią programą, naudojosi „Mokytojo darbo vadovu“, „Universaliu programos vadovu“, „Šeimos ir mokyklos partnerystės“ knyga ir elektroninėmis laikmenomis. Projekte dalyvavusių mokyklų ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatai pagerėjo. 2017 m. ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatų vidurkis buvo 63,2 proc., o 2019 m. – 74,9 proc.

 

Konferencijoje pranešimus skaitė „Lions Quest“ programų instruktorius Tomas Rakovas, Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos pradinių klasių mokytojos Rasa Poškienė ir Birutė Dučinskienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė Rūta Gelažnikienė ir šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jovita Brunienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Židrūna Onaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Živilė Laurutienė. Savo ugdymo metodais pasidalijo lektorius, aktorius, asmeninio ugdymo praktikas, sertifikuotas „5 ritmų“ mokytojas Andrius Žebrauskas. Meninį pasirodymą konferencijos dalyviams ir svečiams surengė Radviliškio muzikos mokyklos saksofonininkų ansamblis.

 

Radviliškio rajono savivaldybės inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.