Konferencija „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“

Laura Vaitkevičienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis birželio 10 d. surengė istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferenciją „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“.

 

Konferencijos tikslas – analizuoti ugdymo turinio perdavimo procesą, pasidalinti gerąja patirtimi ir iššūkiais, kaip sekėsi perteikti istorijos ugdymo turinį, vykdant nuotolinį mokymą. Gerąja patirtimi, iššūkiais ir galimybėmis dalijosi bei pranešimus skaitė: Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė – „Nuotolinis mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“; Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio narė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Inga Račaitytė – „Nuotolinio mokymo patirtis „Google Classroom“ platformoje“; Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio narė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Lina Baliukevičienė – „Mokinių ugdymo nuotoliniu būdu skaitmeninės platformos „EDUKA klasė“ galimybės ir iššūkiai“; Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio narys, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos ir Pilėnų progimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Juozapas Blauzdžiūnas – „Pažangos ir pasiekimų vertinimas dirbant su istorijos EMA pratybomis nuotoliniu būdu“; Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Rasa Pranevičienė – „Nuotolinio istorijos mokymosi instrumentai klasėje“; Erudito licėjaus istorijos mokytoja Justina Mieželė – „Aktyvūs ir darbo grupėmis metodai „online“ pamokose“; Kauno „Varpo“ gimnazijos, VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos (LSMU), Kauno „Nemuno“ mokyklos istorijos mokytojas ekspertas Kęstutis Tamošaitis – „Istorijos dėstymas 8-je klasėje“.

 

Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo kaip sukurti mokymuisi patrauklią aplinką, diferencijuoti užduotis ir įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi. Dalijosi patirtimi bei ugdymo procese naudotų įvairių skaitmeninių įrankių, išmaniųjų virtualiųjų programų taikymo bei vertinimo galimybėmis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.