Kompetencijų ugdymas ir projektinis mokymas Katalonijos mokykloje

Renata Miškinienė
,
Anykščių Jono Biliūno g-jos mokytoja

Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vykdomo „Erasmus+“ projekto „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“ darbo stebėjimo vizitas vyko Institut Torrent de les Briuxes mokykloje, įsikūrusioje Santa Coloma de Grament mieste.

 

Kovo 7–11 d. gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, informacinių technologijų mokytoja Asta Fjellbirkeland ir aš, kino pamokų mokytoja bei bibliotekininkė Renata Miškinienė, stebėjome mokytojų pamokas ir susipažinome su ugdymo proceso organizavimu.

 

Pagrindinio ugdymo klasėse daug dėmesio skiriama mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui ir projektiniam mokymui, vidurinio ugdymo (bakalaureato klasėse) – akademiniams pasiekimams. Mokiniai, besimokantys bakalaureato klasėse, siekia tęsti studijas aukštojoje mokykloje.

 

 

Dvi savaites iki mokslo metų pradžios mokytojai tariasi ir planuoja bendrus projektus, kokias kompetencijas ugdys. Tokiu būdu vyksta dalykų integracija. Projektų temos organiškai kyla iš realaus gyvenimo aktualijų: emocinio raštingumo ugdymas, tvaraus ekologinio gyvenimo būdo propagavimas, kultūrinis pažinimas veikiant ir kt. Kalbų mokytojai organizuoja kalbų savaites, per kurias vyksta susipažinimo su pasaulio kalbomis užsiėmimai.

 

Mokykloje mokosi skirtingų tautybių ir kultūrų mokiniai, todėl anglų kalbos žinios itin nevienodos. Anglų kalbos mokymas vyksta 3 lygiais, kurie nustatomi mokytojų paruoštu diagnostiniu testu. Visi mokiniai, nepriklausomai nuo klasės, suskirstomi į grupes pagal anglų kalbos žinias. Pasiekęs geresnių rezultatų, mokinys perkeliamas į aukštesnį lygį bet kada per mokslo metus.

 

Mokykloje ugdymas vyksta be vadovėlių, kiekvienas mokinys ir mokytojas aprūpinamas asmeniniu kompiuteriu. Mokytojai juos tikslingai naudoja pamokose ir per pertraukas. Klasėje mokytojai savo asmeninį kompiuterį prisijungia prie skaitmeninės lentos ir veda pamoką naudodamiesi valstybiniu lygmeniu parengtais mokymo(si) resursais virtualioje aplinkoje. Stebėtose pamokose mokiniai jautėsi laisvai, atsipalaidavę, buvo aktyvūs diskusijose ir kėlė rankas norėdami išsakyti savo poziciją, neslėpė emocijų ir temperamento. Tokiose pamokose ypač svarbus mokytojo vaidmuo ir jo kompetencijos. Mokytojai pamokose buvo ramūs, atsipalaidavę, nuolat bendravo su mokiniais, profesionaliai vedė diskusijas.

 

Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo turiniui planuoti. Kiekvienas mokytojas 5 valandas per savaitę dirba darbo grupėse, kur planuoja bendras veiklas ir priima aptartus sprendimus.

 

Mokykloje dirba daug jaunų mokytojų, nemažai vyrų. Mokytoju gali dirbti ir kitų profesijų atstovai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir norintys išbandyti save šioje srityje. Juos konkurso tvarka mokykla priima į darbą vienerių metų laikotarpiui. Katalonijoje mokytojai nuolatiniam darbui priimami tik išlaikę valstybinį kvalifikacijos egzaminą, kurio reikalavimai panašūs į Lietuvos mokyklų vadovų kompetencijų vertinimą. Egzaminą išlaiko tiek mokytojų, kiek yra laisvų darbo vietų Katalonijos mokyklose. Juos į darbą priima valstybė ir suteikia teisę per konkursą rinktis mokyklą nuolatiniam darbui.

 

Pamokos mokykloje vyksta nuo 8.15 iki 14.45 val. Ugdymo proceso metu mokinys negali palikti mokyklos teritorijos be tėvų sutikimo, mokykla rakinama. Per pertraukas mokiniai laiką leidžia vidiniame lauko kieme, kuriame žaidžia kamuoliu, bendrauja, užkandžiauja, retas kuris naudojasi mobiliuoju telefonu. Sumuštinių, bandelių ir gėrimų galima įsigyti mokyklos bufete. Mokyklos fojė stovi darbo stalai ir keletas minkštasuolių, kur ilsisi bei dirba mokytojai ir mokiniai. Čia pat vyksta ir konsultacijos. Aplinka nėra itin jauki, trūksta augalų, visuose kabinetuose vyrauja ta pati oranžinė spalva, metalinės durys, nėra paveikslų, labai skurdi biblioteka. Mokytojai dirba savo kabinetuose, tačiau mažai dalyko vizualinės informacijos.

 

Įgijome veiklų planavimo, naujų aktyvių metodų taikymo ugdymo procese patirties, kurios prireiks atnaujinant ugdymo turinį mūsų gimnazijoje.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.