Klaipėdos Vitės progimnazija subūrė pagalbos mokiniui specialistus

Kristina Stankutė-Matė
,
Klaipėdos Vitės prog-jos specialioji pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokslo metams sparčiai lekiant į pabaigą, kai kartais atrodo, kad nebespėjame bėgti kartu, Klaipėdos Vitės progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų komanda ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras pakvietė kolegas trumpam sustoti ir atsikvėpti. Paskutiniąją pavasario dieną vyko Klaipėdos miesto pagalbos mokiniui specialistų konferencija „Psichikos sveikatos stiprinimas mokantis relaksacijos pratimų“. Konferencijos tikslas – grupinio darbo metu per patirtį supažindinti pagalbos mokiniui specialistus su įvairiais relaksacijos pratimais, padedančiais stiprinti psichikos sveikatą.

 

Šiandien daugumos mokyklų bendruomenės gilina kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje, tačiau pedagogai vis dar su nerimu laukia 2024 m. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą itin svarbu stiprinti tiek mokytojų, tiek ir pagalbos mokiniui specialistų psichinę sveikatą, vertybines nuostatas, skatinti dalytis įgyta gerąja patirtimi švietimo bendruomenėse. Kuriant įtraukią mokyklą itin didelė atsakomybė tenka švietimo pagalbos specialistams, kurie tampa pagrindiniais „žinios nešėjais“, įtraukios kultūros puoselėtojais, kylančių problemų sprendėjais. Specialistams keliami aukšti lūkesčiai, papildomas švietimo sistemos pokyčių darbo krūvis neretai kelia įtampą, trukdo realizuoti asmeninius sumanymus, patenkinti savo poreikius, norus ir lūkesčius.

 

 

Konferencijos organizatoriai teigia, kad sėkmingas kiekvieno mokinio ugdymas, skirtingų gebėjimų turinčių mokinių įgalinimas ir veiksminga pagalba suteikiama tada, kai dirbama bendradarbiaujant komandoje. Įtraukioje mokykloje švietimo pagalbos specialistai dirba kartu tardamiesi, ieškodami sėkmingų pagalbos būdų ir šalindami kylančius barjerus, palaikydami vienas kitą. Būtent todėl į šią konferenciją buvo pakvieti visi pagalbos mokiniui specialistai: psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai. Darbas su vaikais, vaikų auklėjimas, mokymas yra apibrėžiamas kaip profesinės rizikos faktorius, veikiantis psichikos sveikatą. Per konferencijos atidarymą kalbėjusi psichologė Julija Kėžienė teigė, kad perdegimas pedagogo darbe yra dažnas reiškinys, kurį sukelia ilgalaikis, chroniškas stresas. Perdegimas atsiranda tada, kai kova su darbiniu stresu peržengia asmens „adaptacines“ galimybes ir resursus (tiek fizinius ar psichologinius). Kiekvienam svarbu rasti sau tinkamas savęs puoselėjimo praktikas: relaksaciją, meditaciją, skaitymą ar rašymą, keliones ir pan. Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai išbandė atsipalaidavimo būdus, taikant teatro, fotografijos terapijas, vidinių resursų pildymą ir stiprinimą taikant smėlio terapiją, relaksavo piešdami ant akmens ir išbandydami socialinio emocinio ugdymo pratimus.

 

Apibendrindami dienos veiklas, dalyviai dėkojo už naujų ryšių užmezgimą ir švietimo pagalbos specialistų subūrimą į bendrą veiklą, galimybę atrasti ir išbandyti naujus atsipalaidavimo pratimus ir laiką, skirtą sau.

 

Konferencijos organizatoriai dėkoja praktinių veiklų vedėjoms: Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos logopedei, specialiajai pedagogei Laimai Sirutytei, Klaipėdos Baltijos gimnazijos psichologei, psichoterapeutei Galinai Antipovai-Plotnikovai ir teatro mokytojai Simonai Brazienei, Medeinės mokyklos socialinei pedagogei Tatjanai Verbai, Klaipėdos Vitės progimnazijos socialinei pedagogei Irmai Andrijaitienei, socialinio emocinio ugdymo ir teatro mokytojai Jolitai Seniūnaitei-Lajauskienei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.