„Kino klubai“ Lietuvos mokyklose skatina motyvaciją mokytis ir gerina santykius su mokytojais

Pasak Lietuvos kino centro atlikto tyrimo, ketvirtus metus Lietuvos mokyklose vykstantis kino edukacijos projektas „Kino klubai“ skatina motyvaciją mokytis bei gerina tarpusavio mokinių ir mokytojų santykius. Projektas nuolat auga – šiuo metu jame dalyvauja virš 200 mokyklų iš daugiau nei 40 šalies miestų ir miestelių. Mokyklos prie projekto prisijungti kviečiamos ištisus metus.

 

Sausio mėnesį buvo atlikta veikloje dalyvaujančių mokytojų ir mokinių apklausa. Joje dalyvavo 47 mokyklų mokytojai ir 233 mokiniai iš visos Lietuvos. Dauguma mokytojų įvertino veiklą kaip sėkmingą ir teigė, kad mokiniams tai suteikė kultūrinės patirties, paskatino mokinių kritinį mąstymą ir supažindino su kinu kaip meno forma. Kad kino klubai pagerino santykius su mokytojais pabrėžė 127 apklausti mokiniai.

 

Rezultatai parodė, kad 85,1 proc. mokytojų mano, kad dalyvavimas kino klubų veikloje mokiniams padeda įgyti bendravimo įgūdžių išreiškiant savo nuomonę ir socializuojantis su kitais. 72,3 proc. pastebi mokymosi iš gerų pavyzdžių filmuose naudą, o 63,8 proc. išskiria asmeninių savybių, tokių kaip empatija ir pasitikėjimas savimi, ugdymo įgūdžius. Net 70,2 proc. apklaustų mokytojų teigia, kad kino klubai stiprina mokinių tarpusavio santykius, o 59,6 proc. pastebi, kad ši veikla gerina ir mokytojų bei mokinių santykius.

 

Pasak apklausoje dalyvavusių mokytojų, didžiausią įtaką kino klubų veikla daro: bendravimo įgūdžių tobulėjimui, taip teigia 72,3 proc. mokytojų; empatijos ugdymui – 68,1 proc.; didesniam pasitenkinimui mokykla – 68,1 proc.; didesniam domėjimuisi kultūra – 63,8 proc.; papildomai motyvacijai mokytis – 44,7 proc.; elgesio pagerėjimui – 40,4 proc.; paskatinimui domėtis karjera kūrybinėse industrijose – 38,3 proc.; mokymosi rezultatų pagerėjimui – 31,9 proc.

 

Dalyvavimo kino klubuose naudą vertino ir mokiniai. Svarbiausi pastebėjimai: ši veikla suteikė daugiau žinių (159), moksleiviai išmoko geriau analizuoti ir vertinti filmus (146), paskatino kritiškiau mąstyti (141). Pasak 143 mokinių, kino klubų dėka mokykla tapo įdomesne. Vaikai išskiria, kad ši veikla padėjo geriau suprasti pasaulį ir daugiau sužinoti apie skirtingas kultūras. Kino klubai taip pat praplėtė jų žodyną ir pagerino bendravimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius (123 mokiniai).

 

Kino klubų nauda disciplinoms (apklausoje dalyvavo 233 moksleiviai):

  1. Pilietinis ugdymas (197)
  2. Istorija (183)
  3. Užsienio kalbos (169)
  4. Gimtoji kalba ir literatūra (167)
  5. Meno pamokos (156)
  6. Socialiniai mokslai (137)

Lavinami įgūdžiai: jaučiasi labiau motyvuoti mokytis naujų dalykų (116); įgijo pasitikėjimo savimi (129 mokiniai); gebėjimo reikšti mintis (122); jaučiasi tapę tolerantiškesni (145); susirado naujų draugų (105).

Apklausa atskleidė, kad dažniausiai mokyklos renkasi žiūrėti vaidybinius filmus, rečiau dokumentinius ir animacinius. 59,6 proc. teikia pirmenybę ilgametražiams filmams, 40,4 proc. – trumpametražiams. Dažniausiai rodoma kino klasika. Mokinių apklausos rezultatai taip pat rodo, kad moksleiviams įdomesni ilgametražiai filmai. Taip teigė 84,5 proc. apklaustų mokinių.

Mokyklos prie projekto gali prisijungti bet kada

 

„Kino klubų“ veikloje gali dalyvauti visos Lietuvos mokyklos. Mokyklos įkuria klubą, kuris po pamokų kas savaitę arba pagal turimas galimybes, rengia legalius kino seansus iš specialiai sudaryto katalogo, o po peržiūrų rengiami užsiėmimai laisva forma. Katalogas sudarytas iš europietiškų filmų, jo trečdalį sudaro lietuviški kūriniai, tarp kurių ir šalies kino klasika: „Gražuolė“ (rež. A. Žebriūnas, 1969), „Skrydis per Atlantą“ (rež. R. Vabalas, 1983), „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (rež. R. Banionis, 1990), „Velnio nuotaka“ (rež. A. Žebriūnas, 1974) ir kiti. Mokykla, prisijungusi prie projekto interneto svetainės, gali pati pasirinkti jai įdomius filmus ir legaliai rodyti juos mokiniams.

 

Norint prisijungti prie projekto prašome pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, tuomet suteikiami prisijungimai prie filmų bazės. Mokytojai gauna „Kino klubo vadovą“ su praktiniais patarimais kaip organizuoti būrelio veiklą. Dėl prisijungimo prie „Kino klubo“ veiklos kviečiame mokytojus parašyti Karolinai Dačkutei el. k.dackute@lkc.lt.

 

Filmų katalogas

„Kino klubų“ veikla yra „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“ dalis, Lietuvos kino centro įgyvendinama kartu su Jungtinės Karalystės kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe“.

 

Lietuvos kino centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.