Keturiasdešimt penki žiedai darželiui

Saulė Šerėnienė
,
Kauno l.-d. „Želmenėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Kodėl skaičiuojame metus? Žmonių, istorinių įvykių, pastatų… Ar tam, kad patvirtintume, jog esame nepavaldūs laikui, ar tam, kad patikėtume, jog esame laikini. Niekur kitur taip nesimato visagalio laiko potėpių, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Vaikai, kurie ateina į lopšelį tokie trapūs ir pažeidžiami, regis, per akimirką tampa išdidžiais, savimi pasitikinčiais priešmokyklinukais, pasirengusiais išleistuvių valsui. Ir ašaros, susikaupusios tėvų ir pedagogų akyse, tik patvirtina – laikas yra visagalis.

Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ šią gegužę skaičiuoja 45-uosius veiklos metus. Kaip ir kiekviena įstaiga, patyrusi permainų, pokyčių galią, šiandien didžiuojasi 233 ugdytinių ir 60 darbuotojų bendruomene. Ugdymą personažais vykdanti įstaiga, kasmet kviečianti į respublikinę idėjų mugę Druskininkuose, pasikvietusi į Lietuvos darželius meškutį Kubušą, savo gimtadienio proga įstaigos bendruomenę gegužės 10 d. kvietė į Kauno filharmoniją pasiklausyti šventinio Raimondos Tallat-Kelpšaitės rečitalio. Per šventę darželio direktorė Lina Bagdanavičienė padėkojo įstaigos darbuotojams už ilgametį darbą, o jauniausiems – už mokėjimą mokytis būti bendruomenės dalimi. Ugdytiniams ir jų tėveliams įstaigos gimtadienis prasidėjo gegužės 15 d. kartu su Šeimos dienos tradicija tapusiu šventiniu visų 12 grupių personažų muzikiniu pasirodymu. Linksmai ir žaismingai dainavę ir šokę mažieji „Želmenėlio“ auklėtiniai šventė įstaigos gimtadienį iki vėlyvo vakaro.

 

Gražiausi šventės momentai iš darželio fotoarchyvo dar ilgai džiugins darbuotojų širdis šiltais prisiminimais. Darbuotojai, jubiliejinį maratoną užbaigę edukacine išvyka į Mrangovą (Lenkija), dalijosi šiltais prisiminimais apie buvusius darbuotojus, vaikus, tėvus, pirmąsias darbo dienas įstaigoje. Daug padėkos žodžių nuskambėjo, palydėtų gėlių žiedais, jubiliejiniais šokoladiniais medaliais ir pirmųjų darbo metų saldžiais čiulptukais.

Mūsų įstaiga gali didžiuotis pedagogais, išdirbusiais daugiau nei keturias dešimtis metų, ir jaunais, motyvuotais specialistais, kurie nori kartu kurti darželį, į kurį nori kiekvienas vaikas. Džiaugiamės tėvais, kurie supranta ugdymo svarbą, yra pakantūs procesams, kuriems reikia laiko. Didžiuojamės savo padėjėjų komanda, kuri žino, ko reikia vaikui, ir geba puikiai integruotis į aukštos kokybės ugdymo proceso organizavimą.

Esame ir būsime STEAM darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas, tik dar brandesnis, dar atviresnis kaitai ir iššūkiams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.