Kermošius kvepėjo… Kalėdomis

Dalė Janušauskienė

Kalėdinis kermošius Daugėlių progimnazijoje rengiamas jau ne pirmus metus (koordinatorės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Aleknavičienė bei mokytoja D. Daujotienė). Nesilaikyti šios tradicijos negalėjome ir šiemet, juk kiekvienąkart mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės: smagu išsidėlioti kruopščiai padarytus gaminius ir bent akimirkai tapti tikrais prekeiviais.

 

Šiame renginyje aktyviai dalyvavo visa mokyklos bendruomenė: vieni šoko, dainavo šventiniame koncerte, kiti prekiavo pačių pagamintais skanėstais, tautodailės bei medžio dirbiniais. Labiausiai džiaugėmės 2b klasės mokinio Aleksandro Šukučio iniciatyva: jo močiutė prikepė kalėdinių keksų, pyragų, kartu su mama supakavo. Prekyba puikiai sekėsi, o visus gautus 46 eurus jis nutarė paskirti beglobiams „Letenėlės“ gyvūnams remti. Esame dėkingi „Tėvų klasės“ atstovams, kurių organizuota loterija buvo ypač populiari: surinkta net 190 eurų, kurie dovanoti mokyklai kalėdinių instaliacijų papildymui kitais metais.

 

Papuoštame Kermošiaus kieme (dailės mokytoja A. Reutienė) pasirodė ir Kalėdų senelis su dovanomis, kuris kartu su mokyklos direktore D. Diktaniene dėkojo visiems už atsakingą pasiruošimą šventei, aktyvų dalyvavimą joje. Smagu buvo organizuoti šį renginį nuostabiai papuoštoje ir spindinčioje mokyklos aplinkoje. Direktorė priminė visiems, kad už tai esame dėkingi mūsų šių metų instaliacijų rėmėjams (Kuršėnų komunaliniam ūkiui, dir. V. Budriui), Mariui Šilingiui, Valstybinės miškų urėdijos Kuršėnų padaliniui (vyr. miškininkui V. Rupšiui).

 

Po renginio visi džiaugsmingai šypsodamiesi dalijosi įspūdžiais, o mokiniai, skaičiuodami savo uždirbtus pinigėlius, buvo be galo laimingi.

 

Linkime visiems gražaus švenčių laukimo! Tegul bus šis metas stebuklingas!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.