Kas augina Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokinį?

Balandžio 29 d. mokiniai kartu su kuratoriais – menininkais Visvaldu Markevičiumi ir Maartenu Brijkeriu (Olandija) – mokyklos vestibiulyje atidarė tarpdisciplininio meno parodą „Dirbtinė Meilė“, kurioje kūriniai pasakoja apie žmogaus ir gamtos santykį.

 

Kas augina jauną žmogų ir kuria jo patirtį? Kokia veikla formuoja žmogaus nuostatas ir įsitikinimus? Kas įgalina ne tik mokytis pamokose, bet ir norėti padaryti dar daugiau, veikti ir drąsiai išsakyti savo požiūrį? Ar šiandien mokykloje reikia naujų idėjų, sąmoningumo, ar užtenka tik puikių dalyko žinių ir įgūdžių? Šiuos klausimus Kretingos Simono Daukanto bendruomenė kaskart kelia vykdydama įvairias kultūrines veiklas.

 

Progimnazija nuolat augina savo mokinius per kultūrinę raišką, eksperimentines ir patyrimines veiklas. 2021–2022 m. m. dalyvavo kultūrinių intervencijų projekte „Istorijos. Garsais ir vaizdais“. Projektą, kuris yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamo projekto „Kultūros edukacijos sistemos modernizavimo“ dalis, vykdė medijų ir edukacijų tyrimų centras „Meno avilys“. Projektu buvo siekiama paskatinti mokinius ir mokytojus ieškoti ir atrasti kūrybos idėjas ir istorijas kasdienybėje, artimoje aplinkoje, mezgant ryšį su vietos bendruomene, pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš įvairių ugdymo dalykų perspektyvų. Projekte dėmesys telkiamas į audiovizualinio, vizualiojo ir garso meno kūrinius – jų analizę ir kūrimą. Taip plėtojamos mokytojų ir mokinių kritinio mąstymo, kūrybiškumo, kultūrinė ir komunikavimo kompetencijos, ugdoma etinė ir estetinė atsakomybė už savo kuriamus audiovizualinius, vizualinius ir garso darbus.

 

 

Per metus trunkantį kūrybinį procesą Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokinių mišri grupė praplėtė kultūrinės raiškos įvairovę pažindami naujus kultūros reiškinius, kūrybinių industrijų produktus, lankėsi žymių Lietuvos menininkų dirbtuvėse, parodose, muziejuose, kartu kūrė, įsitraukė į bendras kūrybines veiklas, užsiėmimuose glaudžiai derino praktines ir analitines veiklas.

 

Visų veiklų rezultatas – tarpdisciplininio meno paroda „Dirbtinė Meilė“. Parodos tikslas – per audiovizualines, vizualines ir garso istorijas (kūrinius) analizuoti gamtos ir žmogaus santykį iš įvairių perspektyvų, požiūrių ir asmeninių patirčių. Mokiniai kurdami ir eksperimentuodami svarstė, įvairiais pavyzdžiais ir metaforomis kvietė žiūrovus susimąstyti, koks mūsų santykis su gamta. Ar mes ją saugome, mylime, jaučiame, puoselėjame, ignoruojame ar sąmoningai suvokiame, kaip niokojame… Kaip kasdieniais įpročiais, baimėmis įsikišame į gamtos gyvenimą ir naikiname ją.

 

Pristatydami darbus, mokiniai kalbėjo apie savo patirtį projekte. Kuratoriai mokinius gyrė už iniciatyvumą, savarankiškumą, individualumą, puikų anglų kalbos ir medijų įsisavinimą. Pastebėjo, kad kūrybiškumas reikalingas ne tik menui, bet ir mokslui bei verslui. Progimnazijos direktorė Sigita Jonaitienė džiaugėsi mokinių sukurtomis meno instaliacijomis, objektais ir kitais audiovizualiniais, garso ir vaizdo kūrinių pristatymais, kvietė kartu su tėveliais aplankyti parodą, kuri veiks visą gegužės mėnesį.

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.