„Kartu galime daugiau”: trijų savivaldybių mokinius subūrusi vasaros stovykla Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijoje

Violeta Bukatka, Ernestas Vėta, Aušra Indrišiūnienė
,
mokytojai

Šių dienų gyvenimas, greita ir nenuspėjama pasaulio bei visuomenės kaita reikalauja naujo  požiūrio į ugdymą(si) – tai savivaldus, įvairių dalykų mokymąsi bei bendrųjų kompetencijų ugdymą sujungiantis, patirtimi, tyrinėjimu ir kūryba grįstas, į skirtingas kiekvieno mokinio galimybes bei prigimtines savybes orientuotas procesas. Jis vyksta ne tik sėdint klasėje, bet ir per įvairias patyrimines, žaidybines veiklas. Mes, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos bendruomenė,  remiamės tokia ugdymo(si) samprata. Taigi, šios vasaros pradžioje, baigiantis 2020–2021 mokslo metams, mūsų mokytojai, pasitarę su klasių bendruomenėmis, nutarė dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) skelbtame švietimo teikėjų konkurse, skirtame teminėms vaikų vasaros stovykloms organizuoti.

 

Mūsų – socialinės pedagogės, biologijos mokytojos Astos Raulinaitytės ir matematikos, fizikos bei informacinių technologijų mokytojos Violetos Bukatkos inicijuota ir drauge su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Ernestu Vėta – parengta programa „KARTU GALIME DAUGIAU“ konkursą laimėjo ir gavo 3465 eurų finansavimą stovyklos veikloms vykdyti. Mūsų gimnazija įsipareigojo 5–8 kl. mokiniams rugpjūčio mėnesį surengti nemokamą stovyklą, kurios veiklos skirtos mažinti mokinių mokymosi praradimams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos. Į stovyklos veiklas buvo įtrauktos net trys savivaldybės: programos iniciatorės, mokytojos Violeta Bukatka ir Asta Raulinaitytė užmezgė ryšius ir pakvietė kartu su mūsų gimnazijos mokiniais stovykloje dalyvauti vaikus iš Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos bei Varėnos r. Valkininkų gimnazijos.

 

Edukacines veiklas koordinavo mokytoja Asta Raulinaitytė, organizaciniais reikalais (mokinių pavėžėjimu, maitinimu, projekto sąmatoje numatytų prekių ir paslaugų paieška) rūpinosi mokytoja Violeta Bukatka. Džiugu, kad į stovykloje organizuojamas veiklas noriai ir aktyviai įsitraukė visų trijų gimnazijų mokiniai. Tiek mūsų, tiek kitų projekte dalyvavusių gimnazijų mokiniams ypač patiko, kad, be mūsų gimnazijoje vykusių veiklų, buvo organizuotos trys išvykos – į Trakus ir į Varnikų pažintinį taką, į Kairėnų botanikos sodą bei į šalia Alytaus esantį Tarzanijos nuotykių parką. Į integruotų patyriminių veiklų organizavimą noriai įsitraukė ir kiti gimnazijos mokytojai: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ernestas Vėta bei Aušra Indrišiūnienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Jelena Januškevič, geografijos mokytoja Justyna Lialkė, technologijų mokytoja Jurgita Žalgirienė, dailės mokytoja Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė, kūno kultūros mokytojas Alfred Milevskij. Visi edukaciniai užsiėmimai organizuoti siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam stovyklautojui patenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti individualius gebėjimus, gilinti mokinių gamtamokslinį, kalbinį, matematinį ir fizinio aktyvumo ugdymą.

 

Kiekviena diena prasidėdavo mankšta ir žaidimais, suteikiančiais energijos visai dienai, lavinančiais mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Mokinius pavyko įtraukti į kūrybiškas, patrauklias STEAM veiklas – visiems patiko integruota matematikos, gamtos mokslų STEAM veikla „Iššūkis – bokšto statymas”, taip pat integruotos gamtamokslinės bei kūrybinės veiklos VU Kairėnų botanikos sode bei koliažų ,,Myliu Lietuvos gamtą” kūrimas. Bet labiausiai mokinius suartino fizinio aktyvumo veiklos, ypač edukacinėje-sportinėje išvykoje į nuotykių parką ,,Tarzanija“. Visi stovyklautojai sukaupę drąsą bandė įveikti net 7 laipynių medžiuose trasas, tarp jų ir įspūdingą 800 metrų skrydį per Nemuną. Kiekvienas mokinys pats rinkosi, kokias įvairaus sudėtingumo trasas yra pasiryžęs įveikti. Trasose aidėjo riksmai, riedėjo laimės ašaros…

Po stovyklos mokiniai dalijosi tokiais atsiliepimais ir įspūdžiais: „Patiko dirbti komandoje“, „išmokome padėti vieni kitiems, susiradome draugų“, „įdomu buvo atlikinėti užduotis su komanda“, „Patiko vaikščioti ir tyrinėti su komanda“, „labai patiko žaisti ringo“… Edukacinės stovyklos veiklos, suteikdamos mokiniams  daugiau saviraiškos galimybių, padėjo stiprinti susilpnėjusius socialinius – emocinius ryšius, ugdė pasitikėjimą savo jėgomis, gilino kūrybingumo, kalbinės komunikacijos bei dalykų (matematikos, gamtos mokslų, menų, fizinio lavinimo) kompetencijas. Baigiantis stovyklai, visų trijų gimnazijų mokiniai klausė: „Ar kitais metais bus tokia stovykla?“. Mūsų bendruomenės nuomone, tokie klausimai vertingesni negu pirmosios vietos bet kokių reitingų lentelėse. Dar kartą buvo patvirtintas mūsų gimnazijos praeitų mokslo metų šūkis: KARTU GALIME DAUGIAU.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.