Kanonas knygai. Pirmoji spausdinta knyga Vilniuje

Skirmantė Petraitienė
,
Radviliškio Lizdeikos g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Saulėtą, nors ir šaltoką kovo 1 d. pavasario rytą, Lizdeikos gimnazija sulaukė garbaus svečio, baltistikos tyrinėtojo, Lietuvos patrioto, Prahos Karolio universiteto habil. dr. doc. Iljos Lemeškino. Profesorius tyrinėja senovės lietuvių raštiją, pirmąsias spausdintas knygas, katekizmus, spausdintus LDK ir Čekijos teritorijose.

 

Šio susitikimo tema buvo skirta Pranciškui Skorinai ir jo Kelionių knygelei, spausdintai Vilniuje 1522 m. Lizdeikiečiai, pasikvietę svečius iš Radviliškio rajono Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos ir sulaukę susidomėjusių kolegų iš kitų Lietuvos mokyklų, nusprendė prasmingai paminėti 500 metų spausdintos pirmosios knygos Vilniuje metus ir giliau pažinti šios knygos leidėjo asmenybę. Ši asmenybė nėra ugdymo programų turinio dalis, bet P. Skorinos ir jo pirmosios spausdintos knygos Vilniuje reikšmė mūsų lietuvių kultūros istorijoje yra neįkainojama, tai spaustuvininkas, padėjęs pirmuosius LDK spausdintos knygos žingsnius, knygų leidėjas, botanikas ir medicinos daktaras, kurio reikšmę ir darbus išsamiai pristatė svečias iš Prahos Karolio universiteto.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su P. Skorinos asmenybe, jo veikla ir socialine aplinka bei pasiekimais. Profesorius įdomiai ir vaizdžiai pristatė Pranciškaus Skorinos laikmečio spausdintų knygų tradicijas, aptarė įspūdingas detales, vaizduojančias XVI amžiaus laikmečio socialinę aplinką ir svarbą šiuolaikinei kultūrai. Ilja Lemeškinas papasakojo apie 1545–1547 metų Katekizmų tyrinėjimus ir atradimus, aptarė įdomias detales, kurios praturtins literatūros ir istorijos pamokas.

 

Konferencijos pradžioje mokiniai lizdeikiečiai pasidalino savo žiniomis apie šią ryškią kultūros asmenybę, trumpai ir kūrybingai pristatė Pranciškų Skoriną ir jo įnašą į kultūros istorijos klodus. Mokiniams padėjo pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Jurgita Plukienė ir istorijos mokytoja metodininkė Ana Savickienė.

 

Lizdeikos gimnazija dėkinga Radviliškio rajono savivaldybei, kuri įvertina ir tiki lizdeikiečių organizuojamais renginiais bei jų turinio svarba šiuolaikinei švietimo bendruomenei ir jaunimui. Materialinė parama leido suorganizuoti prasmingą renginį. Malonu, kad konferencijoje sulaukėme ir Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Laisvūno Vaičiūno, kuris pasidžiaugė renginio prasmingumu ir turiningumu, pirmosios spausdintos knygos svarba tolimesnei spaudos plėtrai mūsų krašte.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.