Kaip prisijaukinti molį ir atgaivinti praeitį

Gitana Abromikienė
,
Lizdeikos g-jos lietuvių kalbos mokytoja

„Mūsų laiku lietuvių tauta žymiai atsigauna. Ir tūli spėja, kad kiekviena atsigaunanti tauta grįžta prie senovės tikybos. <…>negrįžtama prie buvusių formų. Grįžtama (einama) vien prie dvasios.“

Vydūnas

 

Jau kelis metus iš eilės, atsižvelgiant į pandeminę situaciją, per paskutines dvi mokslo metų savaites Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vykdoma projektinė veikla 1–3 kl. mokiniams. Ugdymas organizuojamas ne pamokų forma, taip skatinamas mokininių kūrybiškumas, ugdymas tyrinėjant. Tokie projektai – tai savęs realizavimo ir naujų veiklų atradimo galimybė. Įvairios projektinės veiklos padeda ugdyti socialines, emocines mokinių kompetencijas, sudaroma galimybė įdomiai leisti laiką.

 

Mokytojų siūlomus projektus mokiniai gali rinktis savo nuožiūra. Per gimnazijoje vykdomų projektų savaites projektą Kūrybinės dirbtuvės „Baltiški simboliai“, kurio iniciatorė tikybos mokytoja Inga Zabulienė, pasirinkę mokiniai užsiėmimų metu išsamiau susipažino su moliu ir jo pritaikymo galimybėmis, išmoko pasigaminti ir dekoruoti molio dirbinius. Projektas prasidėjo teorine dalimi. Šiandien didžioji dalis jaunosios kartos apie senovės baltų simbolius turi tik bendrą nuovoką, nors etninė kultūra yra integruota į kitus mokomuosius dalykus – lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją. Tad projekto metu mokiniai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su baltų ženklais ir simboliais bei jų reikšmėmis.

 


Mokiniams buvo skirtas namų darbas – paruošti eskizus. Kūriniui pasigaminti skiriamas vienas užsiėmimas: mokiniai buvo pakviesti į antrą projekto dalį – kūrybines dirbtuves, kurias jaukiai įsirengė gimnazijos kieme. Tai puiki galimybė pamokas organizuoti ne klasėje, pasirenkant mokymąsi skatinančią aplinką. Kūrybinių dirbtuvių iniciatorė, tikybos mokytoja I. Zabulienė, visiems projekto dalyviams išdalino po molio gabalą, paprašė jį prisijaukinti, pajausti, o paskui pakvietė išlaisvinti kūrybos vaizduotę ir kūrybiškumą.

 

Susirinkusieji į kūrybines dirbtuves trumpam tapo keramikais, norinčiais išbandyti savo gebėjimus ir įgyvendinti turimas idėjas. Visi džiugiai nusiteikę paniro į darbą: minkė, kočiojo, modeliavo. Darbus padengė juoda angoba, jai išdžiuvus, išraižė ornamentus, kuriuose atsispindėjo senovės baltų ženklai. Tiek pirmą kartą liečiantys molį, tiek jau bandę lipdyti sėkmingai kūrė, pamažu ryškėjo rezultatai: amuletai, dubenėliai, lėkštutės… Savo darbo rezultatais mokiniai galėjo pasidžiaugti susirinkę po savaitės, kai lipdiniai jau buvo išdžiovinti ir išimti iš 1000 laipsnių įkaitintos keramikos degimo krosnies. Beje, mokiniams buvo skirta paskutinė užduotis – sugalvoti savo kūriniui pavadinimą, susijusį su baltų mitologija.

 

Projekto dalyviai reflektuodami sakė, jog buvo įdomu save išbandyti šioje srityje, išlaisvinti kūrybiškumą, pasak kai kurių mokinių, darbeliai net pranoko jų lūkesčius. Manome, kad projekto tikslas – užtikrinti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui atskleisti savo gebėjimus, taikant įtraukiojo ugdymo metodus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius, įgyvendintas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.