Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai pradiniame ugdyme – tai XXI a. kompetencijos, kurias turi lavinti kiekvienas mokinys

Laura Palivonienė, Rolanda Miškūnienė, Asta Venskienė, Edita Puzarienė

Informatinis mąstymas ir programavimas tampa vis populiaresnis pradinių klasių mokinių ugdyme. Koduodami mokiniai mokosi kritinio mąstymo, problemų sprendimo, iššūkių priėmimo ir net kūrybiškumo. Programavimo pagrindai ir informatinio mąstymo pagrindiniai komponentai gali padėti mokiniams pereiti nuo „fiksuotų gebėjimų mąstymo“ prie „augimo mąstysenos“, kai mokiniai mokosi iš patirtų klaidų ir tobulėja būtent klysdami. Mokiniai, taikydami probleminį mokymąsi, apverstos klasės metodus, programavimą ir informatinį mąstymą, mokosi spręsti realaus gyvenimo problemas, ugdosi kūrybiškumą, mokosi dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandose. Kaip pastebi ekspertai, programavimas nėra vien tik informatikos, inžinerijos ar matematikos turinio dalis, tai apima keletą susikertančių ugdymo sričių ir kompetencijų, kurios yra reikalingos ateities darbo rinkai.

 

Birželio 20–25 d. mes, Šiaulių „Romuvos” progimnazijos komanda – pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, pradinių klasių mokytojos L. Palivonienė, R. Miškūnienė ir technologijų mokytoja A. Venskienė dalyvavome „Erasmus+“ KA1 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” mokymuose „CODING@SCHOOL. Computational thinking development, kurie vyko Italijoje, Soverato mieste. Juos vedė lektoriai iš Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

 

Vienas iš mokymų Italijoje tikslų buvo susipažinti su naujais mokymo metodais ir mokymosi būdais, kurie pagerintų mokinių STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijas. Mobilumo metu susipažinome su Italijos švietimo sistema, lankėmės mokyklose bei darželiuose, stebėjome vasaros mokyklos vakarinę veiklą. Lektorė iš JAV Yavette Shupe vedė mokymus apie informatinio mąstymo ugdymą, inovacijas švietime, supažindino su XXI a. mokymosi įgūdžių kaita, kodavimo svarba įvairaus amžiaus mokiniams, pedagoginiais kodavimo įrankiais ir kylančiais mokomųjų programėlių kūrimo iššūkiais. Tobulinome žinias ir įgūdžius, dirbdamos su kodavimo programomis, išbandėme kodavimo žodyną, susipažinome su žaidimų ir animacijų kūrimu, aptarėme skaitmeninės transformacijos ir šiuolaikinio mokymo, naudojant technologijas ir integruotą gamtamokslinį turinį (STEAM) svarbą. Mokymuose dalyvavusios įvairių šalių projekto komandos aptarė Europos švietimo sistemos naujoves ir jų įgyvendinimo galimybes. Bendrų užsiėmimų metu mes, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pedagogės, turėjome galimybę pasidalyti darbine patirtimi bei idėjomis su kolegomis iš Rumunijos, Ispanijos, Lenkijos, veiksmingai tobulinome užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžius, IKT, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.

 

Projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui” mokymų „CODING@SCHOOL. Computational thinking development sklaida planuojama mokytojų metodinėse grupėse. Bus organizuojamas seminaras miesto mokytojams, kurio metu jie susipažins su informatiniu mąstymu, kodavimo mokymui skirtomis programomis bei jų taikymo galimybėmis pradiniame formaliajame ir neformaliajame pradiniame ugdyme.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.