Kad didėtų mokytojo prestižas

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie nepakankamai gerus Lietuvos mokinių pasiekimus, nuolat bandoma ieškoti kaltų, siūloma priemonių, padėsiančių įveikti švietimo sistemos spragas. Nepagrįstai kaltinami mokyklų vadovai, mokytojai, manoma, kad pakeitus direktorius ir seniai dirbančius mokytojus padėtis pasikeis, bet jauni pedagogai mokyklose vis dar nenori dirbti. Kai kurie švietimo strategai vis dėlto teigia, kad daugelyje savivaldybių padėtis ne tokia jau bauginanti, o ugdymo(si) pasiekimus gerinti trukdo vis prastėjanti mokinių mokymosi motyvacija: jei mokiniai geriau lankytų mokyklą, stengtųsi gilintis į jiems tinkančią ugdymo(si) sritį, būtų geresni ir pasiekimai. Bet kaip pagerinti mokinių motyvaciją, jei nemotyvuoti patys mokytojai? Liūdni, nerimaujantys dėl savo ateities pedagogai juk negali išugdyti laimingo, sėkmingai besimokančio mokinio.

 

Tokios mintys suvienijo Kauno savivaldybės darbuotojus ir ugdymo įstaigų vadovus, dalyvaujančius projekte „Lyderių laikas 3“, todėl, kai reikėjo pasirinkti švietimo pokyčio Kauno miesto savivaldybėje temą, Kauno kūrybinei projekto komandai abejonių nekilo: buvo nuspręsta pirmiausia padėti mokytojui, sukurti ir įgyvendinti priemones, didinančias mokytojo profesijos prestižą.

Įpusėjus projektui veiklas nutarta pristatyti Kauno miesto savivaldybės vadovams, universitetų ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, visuomenės atstovams. Tad birželio 8 d. Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, kuriame norėta pasitikrinti, ar teisinga linkme einama, sulaukti kitų švietimo darbuotojų pritarimo ir gauti patarimų.

 

Renginio pradžią paskelbę japoniškų būgnų garsai priminė, kad Kauno ugdymo įstaigų bendruomenėse vyks svarbus pokytis. Renginio vedėja Lina Viršilienė dalyvius pasveikino vaikų mintimis apie mokytoją, mokyklą, pakvietė visus aktyviai dalyvauti diskusijose.

Džiugu, kad Kauno miesto vadovai neabejingi mokykloms, projekto dalyvių pasirinktai temai. Renginio dalyvius pasveikinęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis teigė mokytojų problemas žinantis ir suprantantis, juk jo mama ir šviesaus atminimo žmona buvo mokytojos, todėl stengsis viską padaryti, kad mokyklos pagražėtų, keistųsi jų aplinka ir didėtų mokytojo profesijos prestižas. Šioms mintims pritarė ir kiti renginio svečiai – mero patarėja jaunimo reikalų, kultūros, švietimo, sporto ir seniūnijų veiklos klausimais Orinta Leiputė, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė dr. Ina Pukelytė, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Palionis, savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas. Pristatyme dalyvavo ir projekto konsultantės Vida Kamenskienė, Alisa Miniotaitė, savivaldybės kuratorė Skaidra Kriukienė, šiandieninę mokytojo profesionalumo sampratą pristatė Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė.

 

Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė papasakojo renginio dalyviams apie projekto „Lyderių laikas“ teikiamas galimybes Lietuvai ir Kauno miestui, pasidžiaugė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija jau dešimtą kartą šiemet organizavo geriausių Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje projektų – „Europos burių“ – rinkimus bei apdovanojimus ir būtent „Lyderių laikas“ pripažintas pažangiausiu ir aktualiausiu 2014–2020 m. ES fondų projektu nominacijoje „Už investicijas į žmogų“.

 

Kauno kūrybinės komandos veiklų pristatymą pradėjo viena aktyviausių projekto dalyvių – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė. Ji analizavo Kauno bendrojo ugdymo įstaigų mokinių pasiekimus, pristatė kūrybinės komandos pasirinktą temą „Stiprus ir darbu patenkintas Kauno mokytojas“, projekto veiklos sritis – motyvaciją, kompetenciją ir išteklius.

Kūrybinės komandos „Motyvacijos“ darbo grupės veiklas ir priemones pristatė Jolanta Vengalienė ir Edita Rabizaitė. Grupė, atsižvelgdama į tai, kad kiekvienas žmogus yra motyvuotas veikti dėl veiklos rezultatų, proceso ar veiklos metu kylančių emocijų patrauklumo, sukūrė nuoseklią motyvacijos vertinimo sistemą švietimo organizacijoms. Sistemą sudaro trys įrankiai: motyvacijos stiliaus vertinimo įrankis, motyvacijos žemėlapis ir organizacijos termometras. Motyvacijos stiliui nustatyti buvo adaptuotas Marcia’os L. Conner sukurtas įrankis. Remiantis gautais rezultatais sudaromas organizacijos motyvacijos žemėlapis, padedantis vadovams ir mokytojams susitarti dėl atsakomybės ir veiklų skyrimo pagal darbuotojo pasirinkimus. Organizacijos termometras matuoja 8 parametrus – gera darbo atmosfera komandoje, atlyginimas, galimybė užsidirbti, prasmingas darbas, geras vadovas, karjeros galimybės, puikūs kolegos, augimo ir savęs realizavimo galimybės, maloni darbo aplinka – ir parodo pasitenkinimo darbu organizacijoje lygį. Šį įrankį mokykloms sukurti padėjo projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantės Alisa Miniotaitė ir Vida Kamenskienė. Kauno mokytojai pritarė šios sistemos diegimui Kauno mieste ir pabrėžė, kad tai didins galimybę susikalbėti vadovui ir mokytojams. Susitikime dalyvavę mokytojai pateikė pasiūlymą inicijuoti vaduojančių (pakaitinių) mokytojų bazę Kaune, kad mokytojai nedarbingumo metu nejaustų nerimo dėl nebuvimo darbe, turinčio įtakos mokinių pasiekimų mažėjimui.

 

Kūrybinės komandos „Kompetencijos“ darbo grupės narė Sonata Drazdavičienė pristatė mentorystės tinklą, skirtą kvalifikacijai tobulinti, kurio esmė – mokytojų, auklėtojų ir švietimo įstaigų vadovų profesinės galios augimas per socialinę sąveiką. Tikimasi, kad tai padės pritraukti į mokyklas jaunų ar naujų mokytojų. Bus sukurtas švietimo įstaigų, mokytojų ir įstaigų vadovų, galinčių tapti mentoriais, duomenų bankas. Sukurta Kauno mentorių duomenų bazė pravers ne tik mokytojui ar vadovui, bet ir studentui, dėstytojui. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre bus naujas skyrius ketinantiems tapti mokytojais. Daugiau dėmesio bus skiriama ir kvalifikacijos tobulinimui, siūlomos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos strategijos formavimo, ugdymo tobulinimo, mokytojo profesijos kompetencijų, vadovavimo švietimo įstaigai ir bendruomeniškumo, socialinio emocinio ugdymo klausimais.

 

„Išteklių“ grupės darbą pristačiusi dr. Virginija Rupainienė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad reikalingos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, ypač ugdant socialines ir emocines kompetencijas. Būtina didinti pagalbos specialistų – socialinių pedagogų, psichologų, specialiųjų pedagogų – skaičių. Darbo grupė siūlo įvesti Kauno mokytojo pažymėjimą-kortelę, teikiančią specialių nuolaidų, pavyzdžiui, viešajam transportui, kurui, sveikatinimo programoms, muziejams, teatrams, knygoms ir kt. Diskusijoje dalyvavę renginio dalyviai pritarė siūlymams ir teigė, kad mokykloms šiuo metu būtų aktuali ir teisininko pagalba. Visi pritarė minčiai, kad svarbu būtų ir modernizuoti mokytojų poilsio erdves.

 

Renginio antros dalies vedėja Danguolė Miškinienė skatino visus išsakyti savo mintis, kvietė įvertinti siūlomas pokyčio idėjas. Visi diskusijos dalyviai jas įvertino teigiamai.

Renginiui baigiantis refleksijai vadovavusi Kauno kūrybinės komandos vadovė Dileta Tindžiulienė pasidžiaugė, kad renginio dalyviai pritarė numatytoms veikloms, ir išreiškė viltį, kad vadovai, mokytojai, mokiniai vieni kitus išgirs, supras, kad įgyvendinus projektą pagerės ir mokinių pasiekimai, ir mokyklų mikroklimato rodikliai.

 

„Lyderių laikas 3“ Kauno komandos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.