„Ką papasakotum bendraamžiui, jeigu būtum baltas“

Eglė Bukienė
,
5d klasės vadovė, IT mokytoja

Šiaulių „Juventos“ progimnazija, atliepdama šiuolaikines ugdymo tendencijas, dalyvauja „Erasmus+“ KA1 projekte „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“. Idėjos įgyvendinimui buvo pasirinkta 5d klasė, kuri prieš tai ketverius metus mokėsi pagal STEAM krypties ugdymo programą. Net penkis mėnesius penktokai bei visas būrys juos mokančių pedagogų buvo susitelkę ties vienu projektu „Ką papasakotum bendraamžiui, jeigu būtum baltas“. Ilgą triūsą vainikavo projektą apibendrinantis renginys, skirtas mokyklos bendruomenei – mokiniai mokyklos koridoriuje įrengė „Baltų muziejų“ ir į jį pakvietė tėvelius, mokytojus, mokyklos administraciją.

 

Projekto metu penktokai tapo archeologais ir bandė atkurti savo protėvių išvaizdą, tapatybę, kūrė jų gyvenimo istorijas. Taip pat mokėsi naujų anglų kalbos žodžių, gramatinių laikų. Visa tai paskatino mokinius peržengti 5 klasės kurso ribas ir praplėsti akiratį. Dirbdami grupėmis, juventiečiai sukūrė ir keletą baltų legendų, kurias papasakojo per renginį.

 

Per anglų kalbos pamokas penktokai taip pat kūrė baltų gyvenviečių projektus, kurių namai buvo „pastatyti“ iš skaitvardžių. Pasirinkę sau patinkantį baltų kilmės vardą ir naudodami „Ibrainstorm“ programėlę, mokiniai pristatė baltų kasdienes veiklas, o „Shapegu“ sumodeliavo žodžių, reiškiančių medžių pavadinimus, formas. QR koduose paslėpė mintis, apie tai, ką penktokai pasakytų savo bendraamžiams, jei būtų baltais (džiugu, kad daugelis vaikų linki saugoti gamtą ir laisvalaikį aktyviai leisti lauke).

 

Per istorijos pamokas 5d klasė skirstėsi į grupes, kurios burtų keliu išsitraukė vienos baltų genties pavadinimą. Grupės nariai kelias pamokas rinko medžiagą apie gentį, domėjosi jos papročiais, gyvenamos aplinkos teritorija, išlikusiais piliakalniais ir kt. Vėliau visi kartu dirbo prie galutinio rezultato – visos surinktos medžiagos vizualaus pateikimo. Kai visi darbeliai buvo atlikti, smagiai juos pristatė klasės draugams ir sužinojo, kur ir kaip gyveno baltų gentys, kuo jos vertėsi, su kuo kovojo, koks jų likimas.

 

Per matematikos pamokas mokiniai, norėdami atsakyti į projekto klausimą „Ką aš papasakočiau apie baltus savo bendraamžiui“, pažino senuosius matavimo vienetus, domėjosi, kam naudojamas mastelis ir kaip jį panaudoti gaminant baltų būstų maketus. Iš geometrinių kūnų išklotinių gamino kubus ir stačiakampius gretasienius. Prisiminę baltų simbolius, penktokai piešė mandalas, ieškojo simboliuose esančių geometrinių figūrų.

Baltų mandalas vaikai kūrė ir IT pamokų metu, tik jau ne pieštukais, o kompiuterinės grafikos rengykle, ieškojo sąsajų tarp rytų ir senovės lietuvių kultūrų, analizavo verpsčių, saulės kryžių, margučių dekoro motyvus.

 

Technologijų ir dailės pamokose penktokai domėjosi baltiškais mitologiniais ženklais, kuriuos panaudojo kurdami iš popieriaus stilizuotas karūnas. Popierius lengva medžiaga, pasiduodanti transformacijai, lankstymui, sukimui, tad suklijavus tūteles, suformuoti nauji įdomūs ženklai. Karūnas penktokės demonstravo per baigiamąjį renginį. Mergaitės savo įvaizdį papildė pelerinomis ir aksesuarais, papuoštais baltiškais ženklais, mūvėjo ilgas siūtas kojines, aprištas virvėmis (viskas buvo kruopščiai derinta). Kolekcija sutikta ovacijomis.

 

Renginį vainikavo senovės baltų dainos, smagus „Kahoot!“ žaidimas komandose bei tėvelių paruošta tradicinių lietuvių valgių vakarienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.