Ką gali pakeisti 20-ies minučių pertrauka mokykloje?

Šarūnė Urbikaitė
,
pradinio ugdymo mokytoja, „Renkuosi mokyti“ programos alumnė

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija dalyvaudama projekte „Renkuosi mokyti!“ įgyvendino pokyčio projektą „20×20“ . Bendram tikslui – pokyčio projekto įgyvendinimui – susitelkė septynių pedagogų komanda, kuri pasivadino „Laumžirgio“ vardu. Tobulindama turimus vadybinius ir pedagoginius gebėjimus mokyklos pokyčio komanda įsivertino labiausiai pokyčio reikalaujančias mokyklos veiklos sritis ir parengė pokyčio projekto planą, kurį įgyvendino dvejus  metus.

 

Pagrindinė mokyklos, kuri būtų lygi visiems, idėja yra vienodai palankios ugdymo aplinkos sukūrimas: kad kiekvienas mokinys jaustųsi priimamas, laukiamas, jaustųsi saugus, patirtų buvimo su kitais džiaugsmą. Taigi, vienas iš įgyvendintų projekto tikslų – įtraukti į veiklas mokinius, kurie patiria tam tikrą atskirtį, turi mokymosi, elgesio, bendravimo sunkumų.

 

Kaip iššifruoti kas slepiasi už pokyčio projekto „20×20“ pavadinimo? „20×20“ – tai 20 netradicinių pertraukų po 20 minučių, kurių metu buvo vykdomos kūrybinės, patyriminės, atsipalaidavimo, bendravimo, judriosios ir kt. veiklos, stiprinančios mokinių tarpusavio santykius, skatinančios kurti nekonkurencines aplinkas ir didinančios mokinių įgalinimą. Į pokyčio projektą įsitraukė visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai.

 

Svarbu paminėti, kad tik pradėjus įgyvendinti pokyčių projektą, mus visus  „ištiko“ COVID-19 pandemija bei nuotolinis ugdymas, kuris lydėjo mus iki pat projekto pabaigos. Pradėjus organizuoti pertraukas „kitaip“ nuotoliniu būdu, jos tikrai buvo kitokios, nes dauguma vyko nuotoliniu būdu, tačiau pavyko suorganizuoti tikrai įdomių ir prasmingų veiklų, suburiant ir įtraukiant mokinius net jų fiziškai nepasiekiant. Buvo organizuojamos linksmosios ryto mankštos ir karantino pasiutpolkės, interaktyvus „Kahoot“ žaidimas „Atpažink“ įtraukiantis tiek jaunesnius, tiek vyresnius mokinius, jungėmės į pokalbius pagal interesų grupes su keliautojais, režisieriais, mados dizainerėmis, matematikos ekspertu ar dailininke. Taip pat buvo organizuojami ir gyvai vykę muzikiniai piknikai su užkandžių dėžutėmis ir vaikų pasirinkta muzika, aktyviai jungiamės prie akcijos „Matau tave“, prie pertraukų organizavimo įsitraukė tėvai ir kiti bendruomenės nariai taip pat organizavę netradicines veiklas įvairiomis temomis „Zoom“ platformoje. Žiema mums padovanojo sniego gausos, pertraukų metu skatinome mokinius ir visus bendruomenės  išeiti į lauką ir pasidžiaugti „Sniego monais“ lipdant, piešiant, kasant tunelius, ar tiesiog krentant į sniego patalus.

 

Epidemiologinė situacija neabejotinai paveikė visą švietimo sistemą. Vis daugiau pradėta kalbėti ir skirti dėmesį socialiniams, emociniams įgūdžiams, santykiams su bendraamžiais atkūrimu. Daugiau dėmesio skiriama mokiniams, kurie patiria tam tikrų sunkumų. Atsižvelgiant į esamą situaciją mūsų mokykloje bei mokslininkų rekomendacijas, pavasarį, vaikams, kurie mokosi  mokykloje kontaktiniu būdu, organizavome „Šiltuosius penktadienius su kakava“ Šie užsiėmimai buvo skirti santykių atkūrimui, socialinių bei emocinių įgūdžių stiprinimui. Simboliška, kad projekto idėją pristatėme mokyklos bendruomenei pasitelkiant „Mažąjį princą“ ir užbaigiant projektą susitikimų su „Mažuoju princu‘‘ ciklu.

 

„Koks smagus jausmas buvo pasėti daigus ir laukti… kokiais pokyčio žiedais jie išsiskleis“. Ką gali pakeisti 20-ies minučių pertrauka mokykloje? „Laumžirgio“ komanda tiki, kad gali pakeisti daug: įtraukti ir įgalinti kiekvieną vaiką, kad kiekvienas mokinys patirtų buvimo su kitais džiaugsmą, patirti mokykloje veiklų įvairovę, atskleistų savo galimybes, jaustųsi priimamas ir saugus mokyklos bendruomenėje. Net nuotolinio ugdymo proceso metu įrodėme sau, kad pertraukos gali būti įdomios ir įtraukiančios visus bendruomenės narius.

 

Pagrindinis pagalbos šaltinis socialinę atskirtį patiriančiam žmogui  yra bendruomenė, kurioje jis gyvena, o kartu ir ugdymo institucija. Taigi, vienas pagrindinių būdų mažinant socialinę atskirtį yra neformaliojo ugdymo formų panaudojimas ir derinimas ugdymo institucijoje, kurioje vaikas mokosi. Mūsų suburtos „Laumžirgio“ komandos svajonė – kad mokykla būtų visiems, kiekvienas vaikas būtų pamatytas, išgirstas, kiekvienas turėtų mokykloje suaugusį žmogų, kuriuo galėtų pasitikėti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.