Jurgio Pabrėžos gimtadienis

Aurelija Orlovienė
,
Jurgio Pabrėžos universitetinės g-jos biologijos mokytoja

Sausio 15-oji – ypatinga diena Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, nes minime Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gimimo metines (šiemet 248-ąsias). Turime gražią tradiciją: visi pirmų gimnazijos klasių mokiniai organizuoja integruotą istorijos, muzikos, tikybos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad gimnazijos naujokai kuo daugiau žinotų apie šią iškilią asmenybę, kurios vardas suteiktas ugdymo įstaigai.

Pamoką pradėjome giedodami „Saulės giesmę“, akompanuojant muzikos mokytojui Stasiui Stončiui. Šv. Pranciškaus maldą perskaitė tikybos mokytojos Ramunės Masiokienės parengtas auklėtinis (1a klasė). Istorijos mokytoja Dalia Šimonienė su dviem 1a klasės mokiniais papasakojo apie Kretingą Jurgio Pabrėžos gyvenamuoju laikotarpiu, apie J. Pabrėžos dalyvavimą Tado Kosciuškos sukilime, apie labdaringą šio vienuolio veiklą Kretingoje. Mano, biologijos mokytojos Aurelijos Orlovienės, paruoštos 1e klasės mergaitės J. Pabrėžą pristatė kaip gamtininką (išleistas veikalas „Taislius auguminis“), vaistažolininką, gydytoją. Lietuvių kalbos mokytojos Irutės Lapinskienės parengti 1a klasės mokiniai žemaitiškai deklamavo J. Pabrėžos eilėraštį „Esu sau žmogelis“ ir paaiškino, kaip baudžiavos laikais žmogelis galėjo tapti laimingas. J. Pabrėžą kaip etnografą nuotaikingai pristatė lietuvių kalbos mokytoja Eglė Litvinienė ir 1d klasės gimnazistės: kalbėjo apie XVIII a. Lietuvos vestuvių papročius, apie kritišką J. Pabrėžos požiūrį į vestuvių vaišes, šokius. Su J. Pabrėžos atminimo įamžinimu Kretingoje supažindino dailės mokytojos Valdonijos Karaliūnienės parengtos mergaitės iš 1c klasės.

 

Zitos Tenenienės nuotraukos

Gimnazistams iš anksto buvo sudarytas integruotas tikybos, biologijos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros interaktyvus testas, kurį turėjo atlikti pamokos pabaigoje, naudodamiesi „Kahoot“ programa. Tokiu būdu sužinojome, kad atidžiausi ir dėmesingiausi buvo bei daugiausiai apie J. Pabrėžą įsiminė 1e klasės mokiniai. Tikimės, kad Jurgio Pabrėžos, savito Lietuvos Leonardo da Vinčio, atminimas išliks mokinių atmintyje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.