Juliaus Janonio gimnazijoje įsteigta KTU klasė

Sigutė Stonkienė

Atsižvelgiant į studijų galimybių, gamtos mokslų bei naujų technologijų populiarinimą, pasirašyta Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto (KTU) bendradarbiavimo sutartis. To priežastis – Juliaus Janonio gimnazijoje nuo rugsėjo 1 d. bus steigiama KTU klasė (I gimnazijos klasė), kurioje didesnis dėmesys bus skiriamas gamtos ir tiksliesiems mokslams, ugdomas mokinių loginis mąstymas ir ekologinis sąmoningumas.

 

 

Pasak KTU Studijų prorektoriaus Jono Čeponio, bendradarbiavimo suteiktos galimybės pasitarnaus rengiant tiksliųjų, gamtos mokslų ir technologijų srityje nusimanančius gimnazistus. Kartu tikimasi, kad šis bendradarbiavimas paskatins daugiau mokinių rinktis šiuo metu ypač paklausius tiksliuosius mokslus, inžinerinės krypties, gamtos mokslų studijas, dar labiau pagerins ugdymo kokybę ir duos naudos, gimnazistams sąmoningai planuojant karjerą.

 

Planuojama, jog KTU klasės moksleiviai ir mokytojai galės lankytis Universiteto erdvėse, stiprinti savo įgūdžius laboratorijose, kompiuterinėse klasėse, susipažins su Universiteto biblioteka, o Universiteto mokslininkai ir lektoriai dažniau skaitys paskaitas ar ves pamokas gimnazijoje. Juolab, kad Juliaus Janonio gimnazija jau turi patirties specialios klasės formavime – pagrindinio ugdymo programoje gimnazijoje formuojamos mokinių aukštesnių pasiekimų gamtos mokslų grupės.

 

KTU klasės gimnazistams numatoma sudaryti sąlygas rengti brandos darbus Universitete, skiriant vadovus ir konsultantus, kurie dalysis moksline literatūra ir padės suplanuoti bei atlikti tiriamuosius darbus laboratorijoje. Dalykų mokytojai bei mokiniai bus kviečiami dalyvauti Universiteto rengiamose mokslinėse konferencijose, olimpiadose ir konkursuose, kartu su universiteto mokslininkais kurti ir keistis moksline ir pedagogine informacija.

Ričardo Gečo nuotr.

Nuotraukoje: Juliaus Janonio gimnazijos laikinoji direktorė Sigita Malinauskienė ir KTU Studijų prorektorius Jonas Čeponis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, numatančią KTU klasės gimnazijoje steigimą gimnazijoje bei abiem pusėms naudingo bendradarbiavimo plėtojimą. 

 

Pasak J. Čeponio, Kauno technologijos universitetas nuolat plečia bendradarbiavimą su mokyklomis, suteikiant galimybę mokykloms vieną klasę pavadinti KTU klasės vardu.

 

Pasirašydama sutartį, Juliaus Janonio gimnazijos laikinoji direktorė Sigita Malinauskienė pasidžiaugė bendradarbiavimu su aukšto lygio Universitetu bei galimybėmis universitetiniu lygiu plėtoti mokinių ir mokytojų kompetencijas.

 

Tarp mokyklų, su kuriomis jau pasirašytos ar artimiausiu metu bus pasirašomos sutartys su KTU klasės steigimu, – tokios mokyklos, kaip Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, KTU Inžinerijos licėjus, Jonavos Senamiesčio gimnazija, Marijampolės Sūduvos gimnazija, Šakių „Žiburio“ gimnazija, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Alytaus Putinų gimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija bei Klaipėdos licėjus. 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.