Jonavos Senamiesčio gimnazijoje – respublikinis dr. B. Lubio chemijos konkursas

Jolanta Sedleckienė
,
lietuvių kalbos mokytoja

Jonavos Senamiesčio bendruomenė siekdama populiarinti dr. Bronislovo Lubio idėjas šeštą kartą organizavo respublikinį dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursą 9–10 (I–II gimnazijų) klasių mokiniams. Konkurso koordinatorė chemijos mokytoja Audronė Kuliešienė džiaugėsi, kad kolektyvas, vadovaujamas direktoriaus Dariaus Mockaus, pritarė jos idėjai šiemet tęsti konkursą (pernai jis dėl pandemijos neįvyko). Dėl susiklosčiusios koronaviruso situacijos dalyvių skaičius ribotas, tačiau gimnazijos bendruomenė bendradarbiaudama su Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, AB „Achema“, Kauno technologijos universitetu, Jonavos rajono savivaldybe,  Senamiesčio gimnazijos savanoriais atliko daug parengiamųjų darbų, rūpinosi sklandžia bei saugia konkurso eiga ir sulaukė 68 mokinių iš 17 Lietuvos gimnazijų.

 

Taip jau sutapo, kad lygiai prieš dešimt metų spalio 23 d. Lietuva neteko ypatingos asmenybės – dr. Bronislovo Lubio, todėl dalyviai jį pagerbė tylos minute. Žiūrėdami dokumentinę apybraižą „Gyvenimas didysis mokytojas“ sukurtą III gimnazijos klasės mokinio Augustino Budniko ir istorijos mokytojos Giedrės Bazilevičienės, prisiminė jį kaip mokslo žmogų, sugebėjusį praktiką derinti su teorija, gamyboje diegti išradimus. Po pietų mokytojai ir mokiniai vyko į gamyklą „Achema“, kuri dr. Bronislovo Lubio vadovavimo laikais buvo išaugusi į vieną didžiausių verslo grupių Lietuvoje. Dalyvavo edukacinėje ekskursijoje, kuria rūpinosi Inga Jakučinskienė, tos pačios gamyklos personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus direktorė, ekskursijos dalyviai susipažino vykstančiais chemijos procesais iš arti, klausėsi pasakojimų apie daug pasiekusį verslininką, įtakingą politiką.

 

Dr. Bronislovas Lubys sakė: „Ateitis priklauso jauniems.“ Ši mintis puikiai atliepia konkurso tikslus – paskatinti mokinius ne tik kaupti, bet ir kūrybiškai taikyti praktines bei teorines chemijos žinias, ugdyti atsakingą požiūrį į technologijų ir gamtos mokslų suderinamumą. „Ruošdamiesi konkursui dalyviai įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų: planuoja mokymosi laiką, kryptingai ir tikslingai ieško atsakymų įvairiuose šaltiniuose, stebi savo pažangą. Be to, į konkursą atvyksta iš anksto užsiregistravusios komandos, jokių atrankos turų, kaip įprasta mokomųjų dalykų olimpiadose, nėra. Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos nariai užduotis parengia remdamiesi bendrojo kurso medžiaga, todėl daugiau mokinių gali patirti mokymosi sėkmę “, – pabrėžė chemijos mokytoja Audronė Kuliešienė.

 

Konkursą sudaro trys etapai. Pirma, komandos keturi dalyviai – du I (9) ir du II (10) klasių mokiniai – dalyvauja protų mūšyje. Po to eksperimentus atlieka poromis pirmos klasės mokiniai (9), o antros (10) tuo metu sprendžia individualiai teorines užduotis. Trečia – dalyviai susikeičia vietomis. Pasak chemijos mokytojos Audronės Kuliešienės, siekiama, kad užduotys būtų įdomios, o atlikdami jas mokinai ne tik taikytų chemijos žinias, bet ir analizuotų kasdienio gyvenimo situacijas – suvoktų cheminių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, mąstytų kūrybingai.

 

Direktorius Darius Mockus susirinkusiems perdavė švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus linkėjimus ir akcentavo: „Chemija – ne tik mokslas, ji tvyro visur. Sumaišykite žinias, įgūdžius, kitus gebėjimus, kad viskas pražystų kaip bičiulystė ar pergalė“. „Visiems žvitrios akies, aštrios uoslės, žvalaus proto“, – šmaikštavo AB „Achema“ gamybos direktorius Vilius Stankevičius ir džiaugėsi, kad įmonė prisideda prie prasmingo jaunų žmonių tobulinimo. Laboratorinės kontrolės centro viršininkas dr. Marius Brazlauskas tikino vaizduotės galia. KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas Kęstutis Baltakis dėkojo direktoriui Dariui Mockui ir koordinatorei Audronei Kuliešienei, kad net tokiu sudėtingu metu konkursas įvyko ir linkėjo visiems pasikeisti kontaktais, nes juk nežinai, kada prireiks pagalbos ar patarimo. Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Ragelienė sveikinimo kalboje minėjo, jog konkursas puikus dr. Bronislovo Lubio atminimo įprasminimas, linkėjo gero laiko Jonavos mieste ir pasidžiaugė, kad tiek daug jaunų žmonių tiki mokslu ir jo jėga net pačiu sudėtingiausiu laiku.

 

Kol dalyviai atsakinėjo į klausimus, laboratorijoje pilstė į mėgintuvėlius medžiagas, norėdami nustatyti jų savybes bei kitimus, sprendė testus, mokytojai laiką irgi leido įdomiai – dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, pramonei ir medicinai“ ir klausė KTU Cheminės technologijos fakulteto prof. Lino Kliučininko, doc. Aušros Šipailienės, doc. Eglės Arbačiauskienės, dėstytojos Vidos Malinauskienės paskaitų apie chemijos, gamtos mokslų aktualijas, ekologijos problemas.

 

Užduočių sudarymo ir vertinimo komisijos darbui vadovavo chemijos vadovėlių autorė, Lietuvos chemijos asociacijos narė Daimutė Grevienė. Dalyvių darbus vertino 14 komisijos narių ir AB „Achema“ laboratorinės kontrolės centro viršininkas dr. Marius Brazlauskas. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad mokinių chemijos žinios puikios. Vilniaus licėjus, Žirmūnų, Kauno jėzuitų, KTU, LSMU gimnazijų komandų nariai rungėsi tarpusavyje, nes šios įstaigos mokinius atsirenka pagal pažangumą.

 

Tarp gimnazijų, kurios vykdo moksleivių atranką, šiemet  nepralenkiamas buvo Vilniaus licėjus. Tarp ugdymo įstaigų, kurios nevykdo moksleivių atrankos, pirmą vietą užėmė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, antrą – Kėdainių šviesiosios, trečią – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijų komandos. Dalyviai apdovanoti pagrindiniais konkurso prizais – stiklo suvenyrais su konkurso logotipu, Jonavos rajono savivaldybės mero diplomais.

 

Tiksliausiai praktinę užduotį dviese atliko Ieva Machtejevaitė ir Joris Unikas (KTU gimnazija, I klasė) ir Adrijana Morkūnaitė ir Dijus Gabrielius Ramanauskas (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, I klasė), Pijus Murnikovas ir Adas Kaminskas (Vilnius licėjus, II klasė) ir Evelina Gecevičiūtė ir Viltė Maselskaitė (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, II klasė).

 

Geriausiai teorines užduotis išsprendė Justas Miliauskas (Vilniaus licėjus, I klasė), Titas Brigys (Kauno šviesioji gimnazija, I klasė), Adas Kaminskas (Vilniaus licėjus, II klasė) ir Evelina Gecevičiūtė (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, II klasė). Laimėtojams įteikti AB „Achema“ įsteigti individualūs prizai, Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai.

 

Koordinatorė Audronė Kuliešienė dėkojo rėmėjams: Lietuvos chemijos mokytojų asociacijai, AB „Achema”, Jonavos rajono savivaldybei, KTU, organizavimo grupei, gimnazistų savanorių komandai bei buvusiai gimnazijos chemijos mokytojai ekspertei Janinai Katinienei, kurios pradėtas chemijos pagilinto mokymosi tradicijas dar Jonavos 4 vidurinėje šiandien tęsia gimnazija.

 

Konkurso dalyviai patyrė daug gražių įspūdžių ir ilgai prisimins Jonavą. O miesto centre stovinti dr. Bronislovo Lubio skulptūra, įprasminanti žengimą į priekį, visiems primins, kad idėjos tampa konkrečiais darbais tik kompetentingų, reiklių sau ir kitiems, ryžtingų, nebijančių iššūkių žmonių dėka. Norime tikėti, kad yra pasiekiamas dr. Bronislovo Lubio troškimas: „Jeigu žmonės dirbs, Lietuva bus graži“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.