Jaunųjų dailininkų kūrybinių įgūdžių formavimas pleneruose

Rugsėjo 6–8 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai dailininkai, įgyvendindami Šiaulių miesto savivaldybės remiamo aplinkosauginio projekto „Mano žymė pasaulio drobėje…“ veiklas, savo kūrybinius įgūdžius tobulino pleneruose.

Plenèras [pranc. plein air – atviras oras] – vaizduojamojo meno kūrybinė raiška atvirame ore. Mokiniai gamtoje eskizavo, piešė, tapė. Plenerai nuo senų laikų organizuojami įvairiose pasaulio šalyse, o Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Rusijoje labiausiai išpopuliarėjo XIX a. viduryje. Šiandien, kaip ir anksčiau, plenerai yra reikšmingi dailininkų (ypač peizažo žanro atstovų) kūrybai.

 

Rugsėjo 7 d. 5–7 klasių mokiniai su dailės mokytojais Justina Šalte, Rinaldu Damskiu ir Aida Juškaite surengė plenerą Šiaulių miesto apylinkėse. Jaunųjų dailininkų pieštukai fiksavo Talkšos ežero, Salduvės parko, gamtininkų centro vaizdus. Dalyvaudami natūralaus piešimo veiklose mokiniai galėjo išreikšti save.

Rugsėjo 6–8 d. I–IV klasių mokiniai kartu su dailės mokytojais Janina Budriene, Voldemaru Barakausku, Vilija Lesauskiene, Loreta Narušiene ir projekto „Mano žymė pasaulio drobėje…“ vadove, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Asta Vaičiūniene, dalyvavo plenere Kurtuvėnų regioniniame parke.

 

Gimnazijoje siekiama visapusiškos mokinio ūgties, dažnai ieškoma meno ir mokslo sinergijos. Kurtuvėnuose vykusiame plenere jauniesiems dailininkams talkino ne tik dailės mokytojai, bet ir biologai, gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Milda Janičkina. Gimnazistai tobulino dailės įgūdžius, išmoko nustatyti ekologinį pėdsaką, palyginti gimnazijos bendruomenės narių vartojimo įpročius.

 

Mokiniai turėjo puikią galimybę pasigrožėti Kurtuvėnų regioninio parko ežeringomis ir miškingomis vietovėmis, po kurias vedžiojo ir įdomiai apie jas pasakojo ekologas Vidmantas Lopeta. Gimnazistai pakartojo gamtos mokslų žinias analizuodami pievos, pelkės, miško ekosistemas. Dailės mokytojai mokė gamtoje pastebėti unikalius dalykus, ieškoti motyvų, kurie įkvėptų kūrybinei saviraiškai. Mokiniai savo įspūdžius pradėjo fiksuoti eskizuose, fotonuotraukose, o kitą dieną darbą tęsė tapydami gyvai stebimus įspūdingus Kurtuvėnų miestelio objektus. Galimybė tapyti gamtoje dailininkams labai svarbi. Tai ypač lavina jų pastabumą, leidžia imtis kūrybinių eksperimentų, skatina aktyviai kūrybinei saviraiškai. Pažindami gamtą kartu tampame ir jos saugotojais, o savitai užfiksuoti gamtos motyvai perduoda žinias kitiems žmonėms apie mūsų kraštą. Todėl projekto pabaigoje bus surengta plenero darbų paroda.

 

Pleneruose patirti įspūdžiai, kartu praleistas laikas gamtoje, mokinių ir mokytojų nuoširdus bendravimas padeda formuoti darnią gimnazijos bendruomenę, sudaro galimybes atsiskleisti kiekvieno mokinio potencialui.

 

Mokytojų Vilijos Lesauskienės, Loretos Narušienės, Aidos Juškaitės ir II gimnazijos klasės mokinės Martynos Žilinskaitės nuotraukos.

Parengta pagal gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.