J. Šiugždinienė: mokslu ir inovacijomis grįstos misijos padės įveikti svarbius Lietuvos iššūkius

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė susitiko su Europos Komisijos (EK) Mokslinių tyrimų ir inovacijų padalinio generaliniu direktoriumi Jean-Eric Paquet. Susitikimo metu aptartas bendradarbiavimas įgyvendinant strateginius mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslus, taip pat konkrečioms visuomenės problemoms spręsti skirtų, mokslu ir inovacijomis grįstų programų startas ES ir Lietuvoje.

 

Jean-Eric Paquet vizito Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje metu akcentavo naujai užmegzto dialogo tarp EK ir Lietuvos svarbą, kartu su ministerijos atstovais diskutavo apie ES inicijuotų mokslu ir inovacijomis grįstų misijų programų įgyvendinimą Lietuvoje. Siekiama telkti visos Europos mokslininkų pastangas gerinant visuomenės sveikatą, stabdant klimato kaitą bei sprendžiant kitus aktualius iššūkius.

 

„Galime didžiuotis, kad misijų programų temos jau paskelbtos ir Lietuvoje. Jas rengiant atsižvelgta į Europos Komisijos taikomas efektyvias priemones, nukreipiančias mokslą ir inovacijas spręsti visuomenės problemas. Tad tikimės, kad ir mūsų misijų programos taps naudingu įrankiu, padėsiančiu įveikti Lietuvos gyventojų iššūkius.

 

Šiam tikslui bus sutelkiami stipriausi šalies mokslo ir verslo sektoriai, įtraukiama pati visuomenė, daug investuojama į aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, inovacijas. Šalyje plėtodami mokslinę veiklą, taip pat siekiame didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Europos Komisija, paskelbusi penkias mokslo ir inovacijų programos „Europos horizontas“ misijas, skatina sutelkti mokslo ir verslo potencialą spręsti šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas. Iki 2030 m. ES misijų programomis numatoma pasiekti tokių konkrečių tikslų: pagerinti 3 mln. vėžiu sergančių žmonių ir jų šeimų gyvenimo kokybę, padidinti 150 regionų ir bendruomenių atsparumą klimato kaitai, išsaugoti 30 proc. ES jūrinės teritorijos ir atkurti 25 000 km laisvai tekančių upių, sukurti 100 klimatui neutralių ir išmanių miestų bei 100 laboratorijų gerai dirvožemio būklei užtikrinti.

 

Į ES „Europos horizonto“ programą atsižvelgta ir planuojant Lietuvos problemoms aktualias misijų programas. Birželio 13 d. patvirtintos trys pirmosios temos, kurios apima saugią ir įtraukią e-visuomenę, sumanią ir klimatui neutralią pramonę, inovacijas sveikatai gerinti.

 

Renkant svarbiausias misijas, susijusias su sumanios specializacijos prioritetais, Lietuvoje buvo plačiai konsultuojamasi. Švietimo, mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengė viešąsias konsultacijas, kurių metu pastabas teikti galėjo mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus atstovai, kiti socialiniai partneriai, aktyvūs visuomenės nariai. Pateiktas idėjas analizavo ministerijų sudaryta misijų komisija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuotasi ir su EBPO atstovais.

 

Mokslo misijas įgyvendins konkurso būdu atrinkti mokslo ir verslo konsorciumai, sudaryti iš mokslo ir studijų institucijų bei verslo subjektų. Pagrindiniai konsorciumo dalyviai galės būti mokslo ir studijų institucijos, galinčios užtikrinti aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklą bei turinčios kritinę tyrėjų masę ir bazinę infrastruktūrą, taip pat MTEPI imlūs verslo subjektai.

 

Misijų programų įgyvendinimas startuos jau šiemet ir tęsis iki 2026 m. Tam skiriamas 77,7 mln. eurų finansavimas iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF).

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.