Įvairialypių menų fiesta

Danutė Kriščiūnienė
,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagr. m-klos direktorė

Kovo 22-ąją Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai ir mokytojai pateko į tikrą įvairialypių menų fiestą – respublikinį neįgaliųjų menų festivalį „Kai tu šalia“, organizuojamą Pasvalio specialiosios mokyklos. Renginys vyko Pasvalio kultūros centre.

Festivalis buvo skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir norintiems išbandyti savo vaidybos, improvizacijos, šokio ir kitus gebėjimus. Festivaliu siekta skatinti specialiųjų poreikių mokinių iniciatyvą, kūrybišką ir originalų mąstymą, išradingumą, pasirengimą nugalėti iššūkius.

 

Atvykusiems iš Panevėžio, Pasvalio miesto ir rajono, Joniškio, Šiaulių, Kėdainių, Zarasų rajono, Rokiškio, Kelmės, Šeduvos, Pakruojo specialiųjų ir pagrindinių mokyklų, užimtumo centrų, specialiųjų ugdymo skyrių buvo suteikta galimybė pasirodyti viešoje erdvėje, atskleidžiant savo meninius gebėjimus.

Visų dalyvių programos buvo parengtos labai apgalvotai ir nuoširdžiai – nuo kūną stingdančios Liudviko van Bethoveno „Mėnesienos sonatos“, ašaras spaudžiančio spektaklio „Visada pastebėk užslėptą grožį“ iki muzikinių judesio ir ritmo kompozicijų, dainų, muzikinių spektaklių, aerobikos programų, įvairių inscenizacijų ir profesionalių iliuzionistų pasirodymų.

 

PKNPM mokiniai, vadovaujami muzikos ritmikos mokytojos metodininkės Reginos Liutkevičienės, parodė du spalvingus numerius: „Varliukai“ ir „Pasivaikščiojimai‘, kurie itin sužavėjo žiūrovus ir sukėlė ovacijas, o iliuzionistai, lietuvių gestų kalbos mokytojas ir bibliotekininkas Vilius Glušokas bei Kurčiųjų kultūros centro iliuzionistas Michailas Chovanskis stebino unikaliais numeriais ir rankų miklumu.

 

Net neabejojama puikiai suorganizuoto renginio prasmingumu. Tokie renginiai lavina vaikų kultūrinės raiškos ir meninius gebėjimus, prigimtinius talentus ir gabumus, kūrybines galias, sudaromos sąlygos visapusiškai neįgaliųjų muzikinei saviraiškai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.