Įtraukusis meninis ugdymas – meno ir kultūros prieinamumas visiems

Stanislava Rusevičienė
,
Šiaulių menų mokyklos muzikos studijos „En-den-du“ mokytoja 

Balandžio 21 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, vyko „Erasmus+“ KA201 projekto „All in – International Inclusive Society in the Arts (ALIISA)“ tarptautinė baigiamoji konferencija „Įtraukusis meninis ugdymas – meno ir kultūros prieinamumas visiems“, kurioje kartu su kitais įvairių sričių meno pedagogais, savo patirtimi dalijosi ir Šiaulių menų mokyklos mokytoja Stanislava Rusevičienė.

 

Tarptautinio projekto „Aliisa“ baigiamosios konferencijos tikslas – dalinantis gerąja patirtimi gilinti teorines žinias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, vertybines nuostatas bei praktinius gebėjimus plėtojant įtraukiojo meninio ugdymo raišką pedagoginiame procese.

 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įkvepiančiais muzikinio ugdymo metodais, pozityviomis ugdymo(si) strategijomis, skatinančiomis įtrauktį ir lygias galimybes dirbant daugiakultūrėje aplinkoje su įvairių poreikių mokiniais.

 

Projektas „ALIISA“ vyko trejus metus, jo tikslas – sukurti tarptautinį tinklą, skirtą įtraukiojo meninio ugdymo plėtrai ir bendradarbiavimui Europoje, taip pat informacijos apie įtraukiojo meninio ugdymo tyrimus sklaida, siekiant užtikrinti kvalifikuotų specialistų prieinamumą įtraukiojo bendrojo ir meninio ugdymo srityje.

 

Projekto metu (2020–2023 m.) buvo vykdomi įtraukiojo meninio ugdymo tyrimai tarptautiniu ir nacionaliniu mastu, bendradarbiaujant skirtingų šalių atstovams tarpusavyje ir su vietos partneriais – švietimo įstaigomis. Projekto metu vykę mokymai ir empirinio pobūdžio tyrimai skirti meno pedagogikos mokytojams, dirbantiems bendrojo švietimo srityje ir projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų dėstytojams bei studentams.

 

2022 m. vasario mėnesį vyko „Erasmus+“ projekto „Aliisa“ mokymai, skirti meninio ugdymo pedagogams, studentams, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, kuriuos vedė tarptautinio projekto partneriai iš Suomijos, Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos.

 

 

Tarptautiniuose mokymuose, kuriuos surengė VU Šiaulių akademija, dalyvavo 11 konkursines sąlygas atitikusių dalyvių – VU ŠA studentų ar pedagogų, baigusių muzikos pedagogikos studijas.

 

Mokymų metu buvo pristatytos gerosios įtraukiojo ugdymo patirtys, naudojamos Suomijoje, Vokietijoje, Austrijoje, taip pat Lietuvoje.

 

Pasak projekto vadovės prof. dr. D. Strakšienės, tarptautinių mokymų dalyviai įgijo visokeriopą teorinę ir praktinę patirtį, kuri bus naudinga moderuojant būsimą ar esamą profesinę veiklą. Vėliau mokymų dalyviai turėjo atlikti tam tikras praktines veiklas.

 

„ALIISA“ projekto mokymuose dalyvavo Šiaulių menų mokyklos mokytojos Stanislava Rusevičienė ir Laura Dudnikienė. Įgytas žinias jos pritaikė praktikoje, dirbdamos Šiaulių menų mokyklos muzikos studijoje „En-den-du“. Tik pasibaigus mokymams, prasidėjo karas Ukrainoje ir į Lietuvą atvyko ukrainiečių karo pabėgėliai. Šiaulių menų mokykla įkūrė dienos mokyklėlę „Atokvėpis“, kurioje savanoriavo Menų mokyklos mokytojai. Taigi, mokytojos Stanislava Rusevičienė ir Laura Dudnikienė pritaikė mokymuose įgytas žinias ukrainiečių karo pabėgėlių vaikų įtraukčiai. Savo patirtimi apie praktikoje pritaikytas projekto metu įgytas žinias pedagogės pasidalino VU baigiamojoje projekto konferencijoje: Šiaulių menų mokyklos mokytoja Stanislava Rusevičienė skaitė pranešimą „Tarptautinio projekto „ALIISA“ mokymų refleksija: tarpkultūrinė praktinė patirtis“. Pranešime buvo kalbama apie tai, kad meninis ugdymas, menas, muzika turi didžiulę galią ir plačias galimybes bet kokio amžiaus, skirtingų kultūrų ir / ar atskirties žmonių ugdyme, fizinėje ir emocinėje terapijoje. Pagrindinis mokytojų uždavinys susitikus su karo pabėgėlių vaikais buvo suteikti tiems vaikams saugią aplinką, pasiūlyti veiklas, kurios nuramintų, padėtų bent kiek spręsti emocines problemas ir padėtų integruotis į vietos bendruomenę, kurti ryšius ir santykius su bendraamžiais. Muzika gali būti svarbi priemonė, padedanti vaikams susidoroti su stresu ir nerimu, pagerinti jų pažinimo gebėjimus, lavinti kūrybiškumą ir bendravimo įgūdžius.

 

Mokytoja S. Rusevičienė dalinosi praktiniais pavyzdžiais, buvo aptarta, kodėl buvo pasirinkta A. Vivaldžio muzika, kokie pasitelkti ugdymo elementai, metodai ir veiklos, demonstruoti išsamūs vaizdo įrašai.

 

Pranešimo pabaigoje apibendrinta, koks meninio ugdymo vaidmuo įtraukiajame ugdyme – meninis ugdymas – labai svarbi įtraukiojo ugdymo sritis, praktinė meninė veikla padeda įsitraukti visiems dalyviams, menai gali išspręsti kai kurias kalbos kliūtis.

 

Konferencijos metu buvo pristatyti ir kitų pedagogų praktikų įdomūs, informatyvūs ir labai aktualūs šiam laikmečiui pranešimai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.