Išgirskime vaiką! „NordPlus“ projektas apie vaiko teises darželyje

Jolanta Varanavičienė
,
Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė

Vaiko teisių konvencija yra dokumentas, kurį žinome visi, tačiau kiek šis dokumentas yra taikomas ugdymo įstaigose praktiškai? Kiek mes girdime vaiko balsą darželyje? Kaip sąmoningai į jį įsiklausome? Ar mūsų vaikai jaučia, kad juos išgirdome? Šiuos ir panašius klausimus diskusijose kėlė parengiamųjų „NordPlus“ kursų dalyvės iš Lietuvos, Estijos, Švedijos, Grenlandijos, Islandijos. Reikjavike vykusio parengiamojo seminaro metu diskutavome apie vaiko teises savo šalyse, apie tai, kiek vaikai ugdymo įstaigose įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą. Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ vadovė Jolanta ir pavaduotoja ugdymui Loreta kartu su Šiaurės šalių kolegėmis parengė projektą, kurio metu bus stiprinamas mokytojų gebėjimas įsiklausyti ir išgirsti vaikus. Švedijos, Lietuvos, Estijos, Islandijos ir Grenlandijos darželiai mokysis įtraukti vaikus į sprendimo priėmimo procesus pagal vaiko amžių ir galimybes. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą spręsti privalome nuo mažens. O teisę būti išklausytas ir išgirstas turi kiekvienas vaikas.

 

Vizito metu aplankėme du Reikjaviko darželius, susitikome su švietimo departamento vadovais. Maloniai nustebino Švietimo departamento vadovės akcentuojamas pasitikėjimas mokyklų vadovais ir mokytojais bei darželiuose vaikams suteikta laisvė ir pamatuota rizika. Pavydu pasidarė, kai sužinojome, kad Islandijos darželių vadovai pildo ir savivaldybei per metus pateikia tik vieną (!) dokumentą – ataskaitą už praėjusius metus ir kitų metų užduotis (3–4 puslapiai). Beje, vienam mokytojui darželyje vidutiniškai tenka iki 7 vaikų, o įstaigoje yra tik vienas žmogus, tiesiogiai nedirbantis su vaikais – vadovas. Islandijos darželiuose dirba visą sociumo įvairovę atspindintys darbuotojai ir ten girdisi net 20 įvairių pasaulio šalių kalbų, tačiau kaip ir pas mus ten trūksta mokytojų (ypač kalbančių islandų kalba). Taigi, po vizito ne tik iš naujo susipažįstame su Vaiko teisių deklaracija, bet ir turime apie ką pamąstyti, išsikelti sau tikslus.

Parengiamasis vizitas finansuotas programos NordPlus ir Šiaurės šalių Tarybos lėšomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.