Jausmų pažinimas, veido išraiška, elgesys ir kt. – emocinis intelektas

Natalija Zabolevičienė
,
mokytoja metodininkė

Dirbdama lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“ nemažai laiko skiriu diskusijoms su vaikais apie jausmus, emocijas, kaip galima juos išreikšti ir atpažinti, kokių yra metodų ir būdų. Man, kaip pedagogei, labai svarbu, kad ugdytiniai, žengdami per mokyklos slenkstį, nepasimestų, gebėtų valdyti savo emocijas, tinkamai reaguotų į kitų žmonių nuotaikų kaitą, pasitikėtų savimi, būtų drąsūs, gerbtų savo ir kitų nuomonę.

 

Juk emocinis intelektas ir yra gebėjimas atpažinti savo ir aplinkinių emocijas, atskirti jausmus bei juos pavadinti, pasitelkti emocijas tikslų ir užduočių sprendimui. Dažnai pastebiu, kad tie vaikai, kuriems sunkiai sekasi valdyti savo emocijas yra jautrūs, sunkiai geba po susijaudinimo grįžti prie užduoties atlikimo, tokiam vaikui reikia skirti daugiau dėmesio, išsiaiškinti ar jo tokios emocijos išraiška yra pagrįsta ir kartu rasti bendrą išeitį. Tad mano tikslas(ai) ugdant vaikus ir yra padėti:

  1. Emocijas atpažinti;
  2. Suprasti, kas jas sukėlė;
  3. Gebėti jas įvardinti;
  4. Tinkamai išreikšti emocijas;
  5. Tinkamai reaguoti į emocijas.

Šie penki elementai yra glaudžiai susiję su vaiko gerove.

  1. Savęs pažinimas, savivoka, yra susiję su tuo, kaip vaikas atpažįsta emocijas, kurias išgyvena.
  2. Savireguliacija glaudžiai susijusi su tuo, kaip vaikas geba reaguoti į patiriamas emocijas bei jas kontroliuoti.
  3. Vidinė motyvacija susijusi su suvokimu, kas gyvenime svarbiausia, gebėjimas išskirti prioritetus.
  4. Empatija yra susijusi su vaiko gebėjimu suprasti ir atpažinti kitų žmonių emocijas.
  5. Socialiniai įgūdžiai susiję su vaiko gebėjimu užmegzti ryšius su kitais žmonėmis.

Iš savo darbo su vaikais patirties galiu teigti, kad slopinti emocijų nereikia ir negalima, būtina vaiką išmokyti jas tinkamai valdyti. Dažnai girdžiu, kad suaugę sako savo vaikams: „Pykti negalima, verkti negražu“, o tai pats blogiausias būdas reaguoti į vaiko emocijas. Mūsų, suaugusiųjų, užduotis yra padėti vaikui atpažinti savo jausmus, išsiaiškinti priežastį ir tinkamai reaguoti. Visa tai padeda formuotis emociniam intelektui. Kaip teigia vaikų psichologė, dr. Agnė Laskytė: „Kai vaikas jau geba pažinti savo emocijas, jis atsimena, kaip jį veikia viena ar kita emocija, kas su juo tuo metu vyksta, tuomet ir kito žmogaus emocijos jam tampa artimos, suprantamos, jis gali empatiškai jas priimti“.

 

 

Kaip manote, ką mumyse myli mūsų vaikai? Jei galvojate, kad jie myli mus, nes esame neklystantys, visažiniai, visagaliai suaugę, tai netiesa. Vaikai mus myli, nes esame šalia. Nesvarbu, ar fiziškai, ar mintimis. Svarbiausia, kad mes juos išgirstame, suprantame ir palaikome.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.