„Iš lengvo tik žmogus priauga tautai“

Stefanija Ambrozaitienė
,
Klaipėdos l.-d. „Traukinukas“ meninio ugdymo mokytoja

Vydūnui skirti 2018-ieji metai ne vieną paskatino prisiminti šį mūsų krašto šviesuolį – pavartyti Vydūno raštus, pasidomėti jo kūryba ir švietėjiška veikla, aplankyti vietoves, susijusias su Vydūnu. Tai padarėme ir mes, Klaipėdos lopšelių-darželių „Traukinukas“ ir „Vėrinėlis“, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“, Priekulės, Kretingalės ir Švėkšnos ikimokyklinių įstaigų pedagogai, ugdytiniai ir jų bendruomenės.

Respublikinis projektas „Žmogus tėvynėn tenuein per širdį“ (Vydūnas) sukviesdavo mus į bendrus renginius ir veiklas.

 

Spalio 24 d. šio projekto organizatoriai, dalyviai ir kviestiniai svečiai skubėjo į Kintų Vydūno kultūros centrą. Paskutinis projekto etapas – respublikinė konferencija „Iš lengvo tik žmogus priauga tautai“ (Vydūnas).

Dviejų dalių konferencijoje išgirdome įdomių, pedagogams aktualių pranešimų: „Mokytojas Vydūnas: profesija, pašaukimas, misija“ (Rima Palijanskaitė, rašytoja, Vydūno draugijos narė), „Dvasingumo ugdymo idėja Vydūno pedagoginėje sistemoje“ (prof. habil. dr. Ona Tijūnėlienė), „Vydūno filosofinio kelio pradžia. Vaikystės ir jaunystės patyrimai“ (Rita Tarvydienė, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė), „Pamario krašto tradicijų puoselėjimas Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“ (Irena Žekienė, meninio ugdymo mokytoja, Danguolė Razantienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja), „Vydūno palikimas ir mūsų laikmetis“ (Larisa Belova, Klaipėdos l.-d. „Traukinukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, Vera Afanasjeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja).

 

Visus sužavėjo pranešimas „Gyvybės medžio simbolikos reikšmė modernėjančioje visuomenėje“ (Jūratė Zbarauskienė, Klaipėdos l.-d. „Vėrinėlis“ meninio ugdymo mokytoja).

Išskirtinė konferencijos akimirka – rašytoja Rima Palijanskaitė pirmą kartą pristatė savo naują knygą „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“. Konferencijos dalyviai ne tik išgirdo rašytojos žodį apie šią knygą, bet ir turėjo galimybę ją įsigyti.

Konferencijos pabaigoje projekto idėjos sumanytoja ir projekto autorė Jolanta Kanišauskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ direktorė, apibendrino per projektą nuveiktus darbus. Buvo pasidžiaugta, kad visi šio projekto dalyviai aktyviai prisijungė ir dalyvavo visuose etapuose.

Pedagogų, ugdytinių ir tėvelių bendri darbeliai iš antrinių žaliavų parodoje-konkurse „Mano riešinė“ leido suvokti ir pasidžiaugti, kiek gražaus laiko buvo praleista drauge su vaikais.

Pirmasis visų projekto dalyvių, kviestinių svečių susitikimas vyko per Vydūno 150-ųjų gimimo metinių proga surengtą koncertą „Vydūną prisiminus“ (apie tai rašyta „Vakarų eksprese“ 2018-03-29).

Vydūno raštuose perskaityta mintis, kad „kalba – žmoniškosios esmės darbas“, visi projekto dalyviai paniro į teatrinę veiklą. Suvaidintos ir nufilmuotos lietuvių liaudies pasakos (balandžio mėnuo).

Gegužės mėnuo pedagogus pakvietė į kelionę „Čia gyveno ir dirbo Vydūnas“. Aplankyti Jonučiai, garsusis Rambyno kalnas, Bitėnai (Vydūno kapas), Martyno Jankaus muziejus. Kelionę baigėme Kintų Vydūno kultūros centre, kur mūsų laukė garsioji Vydūno arfa, Vydūno leidinių ekspozicija, vidinio tilsmo kambarys. Įspūdžiai neišdildomi…

 

Artėjant vasarai, visi suvažiavome į Švėkšnos miestelio dvaro parką. Šioje nuostabioje vietoje mus pasitiko Švėkšnos lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė. Sveikatingumo renginio „Aš noriu augti sveikas“ (Saulės motulės ir gimtosios Žemės pasveikinimas, kvėpavimo ir sveikatinimo pratimai, jogos pradmenys ir t. t.) tikslas – skleisti ir pritaikyti sveikos gyvensenos idėjas ikimokykliniame amžiuje. Projektas įnešė nemažai šviesos, gerumo dvasios į mūsų kasdienybę. Tikimės, kad šio respublikinio projekto idėjos ir teigiama patirtis paskatins ir kitų įstaigų mokytojus drąsiau kviesti į bendras veiklas ir projektus savo kolegas.

 

Vydūnas savo kūriniuose, švietėjiškoje veikloje teigė, kad dvasingumas, pagarba vienas kitam – tai svarbiausias uždavinys, auklėjant jaunąją kartą, neužmirštant tautiškumo ir žmoniškumo. Visa tai be galo svarbu auginant Žmogų, savo tautos atstovą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.