Įpusėjo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ karjeros specialistų mokymai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“, 2023 m. sausio–birželio mėn. vykdo mokymus pagal „Kvalifikacijos tobulinimo programą asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas”. Pagrindinis programos tikslas – suteikti bazines žinias ir įgūdžius, reikalingus karjeros specialistams savarankiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir institucijose.

Mokymuose – per 800 dalyvių iš visos Lietuvos

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje karjeros specialistų mokymų programoje dalyvauja per 800 dalyvių iš visos Lietuvos. Didžioji jų dalis šiais mokslo metais jau įdarbinti įvairiose švietimo įstaigose. Jų etatai įsteigti vykdant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotą profesinio orientavimo sistemos reformą. Mokymuose taip pat dalyvauja seniau švietimo įstaigose dirbantys karjeros specialistai, norintys atnaujinti žinias ir įgyti naujų kompetencijų. Programos dalyviai mokosi nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Kontaktiniai mokymai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose, Tauragėje ir Utenoje.

 

 

200 val. mokymosi programą sudaro trys moduliai: profesinio orientavimo sistema, karjeros kompetencijų ugdymas ir plėtojimas, karjeros paslaugos. Paskaitas skaito  kompetentingi, ilgametę patirtį karjeros srityje turintys lektoriai. Mokymų dalyviams jie nestokoja praktinių patarimų: kaip įvertinti tikslinės asmenų grupės karjeros paslaugų poreikį, parengti institucinio lygmens karjeros paslaugų teikimo planą, realizuoti ugdymo karjerai programą švietimo įstaigoje, padėti mokiniams pažinti save, sudaryti karjeros planą, sėkmingai konsultuoti, organizuoti karjeros renginius. Dalyviai, išklausę visas mokymų programos temas, atlikę praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavę teigiamą įvertinimą baigiamojo testavimo metu, gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, liudijančius, kad įgijo ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.

Trumpai apie profesinio orientavimo sistemos reformą ir karjeros specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus

 

Nuo 2022 mokslo metų pradžios bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose stiprinamas profesinis orientavimas. Siekiama, kad visose mokyklose jau nuo pirmos klasės būtų prieinamos kokybiškos karjeros konsultavimo paslaugos ir kiekvienas mokinys palikdamas mokyklą gebėtų planuoti savo karjerą. 1–4 klasėse ugdymo karjerai programai siūloma skirti 5 val. per metus, 5–8 klasėse – 9 val., I–IV gimnazijos klasėse – 15 val. per metus.

 

Šiuo metu beveik visų savivaldybių mokyklose yra įsteigti karjeros specialistų etatai. Vadovaujantis „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašu“ karjeros specialistas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių psichologinių žinių kursą. Karjeros specialistams keliamuose kvalifikaciniuose reikalavimuose taip pat numatyta, kad ne vėliau kaip per vienus metus nuo darbo pradžios jie būtų išklausę ir specialų karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo kursą. Jis yra privalomas tiems karjeros specialistams, kurie turi trumpesnę nei 3 metų darbo patirtį arba studijų metu nėra klausę modulių, susijusių su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu. Remiantis minėtais kvalifikaciniais reikalavimais ir buvo parengta šiuo metu projekto rėmuose vykdoma 200 val. „Kvalifikacijos tobulinimo programa asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas”. Mokymai pagal šią programą kasmet bus kartojami.

 

Daugiau informacijos teikiama el. paštu uks@lmnsc.lt.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.