Integruotų pamokų diena: apie aplinkosaugą – kitaip

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje lapkričio 20 d. pamokos buvo organizuotos kitaip – visos gimnazistų klasės mokėsi, tyrinėjo ir kūrė aplinkosaugos tema.

 

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse aplinkosauga įvardijama kaip vienas pagrindinių dabarties iššūkių, nes klimato kaita, aplinkos tarša ir gamtinių išteklių mažėjimas skatina permąstyti žmogaus poveikį ekosistemoms, dabartinio vystymosi modelio tvarumą ir įvairių ekosistemų tarpusavio sąsajas. Vienai dienai tvarkaraštis buvo sudarytas taip, kad skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai galėtų vesti pamokas susiskirstę po du, integruodami įvairius mokomuosius dalykus. Per integruotas fizikos ir muzikos pamokas gimnazistai tyrė elektromagnetinį smogą mūsų aplinkoje, chemijos ir technologijų pamokos buvo skirtos aptarti veiksniams, lemiantiems klimato kaitą, o integruotose matematikos ir lietuvių kalbos pamokose mokiniai žiūrėjo savo kurtus prevencinius filmus, bandė apskaičiuoti cigarečių nuorūkų problemos mastą ir siūlė nuorūkų taršos mažinimo būdus. Geografijos ir rusų kalbos integruotose pamokose gimnazistai svarstė, ar riboti pasaulio ištekliai yra žmonijos prakeiksmas, ar paskata tobulėti, etikos ir lietuvių kalbos pamokose buvo kuriamos originalios gyvūnų apsaugos reklamos, o pilietiškumo ir informacinių technologijų pamokose gimnazistai kompiuteriu kūrė komiksus, kuriuose bandė pažvelgti į pasaulio ateitį ir ieškoti naujų globalinio atšilimo problemos sprendimo būdų. Anglų kalbos ir dailės pamokos virto kūrybinėmis dirbtuvėmis, kuriose gimnazistai ieškojo pakartotinio daiktų panaudojimo būdų ir iš senų kompaktinių diskų sukūrė kelis įspūdingus veidrodinius paveikslus. Per kitas pamokas buvo kūrybiškai nagrinėjamos šiltnamio efekto, darnaus vystymosi, atsinaujinančių energijos šaltinių, Černobylio katastrofos ir kitos temos.

 

Aplinkosaugos temai skirtų integruotų pamokų diena ne tik paskatino gimnazistus aktyviau domėtis aplinkosaugos problemomis ir kūrybiškai ieškoti jų sprendimo būdų, bet ir suteikė galimybę bendradarbiauti skirtingų dalykų mokytojams, pasidalyti savo metodine patirtimi ir surasti daugiau sąsajų tarp iš pirmo žvilgsnio mažai susijusių temų.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.