Inkliuzinio ugdymo patirtys Vengrijoje

Kristina Andriukevičienė, Jovita Puidokienė
,
mokytojos

VDU Ugnės Karvelis gimnazija įgyvendina „Erasmus+“ KA2 projektą „Verschiedene kulturen – gemeinsame identität“ („Įvairios kultūros – bendra tapatybė“). Pirmasis mobilumo vizitas vyko Vengrijos Nyredhazos evangeliškoje L. Košuto gimnazijoje. Kartu su VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijos (toliau – VDU UKG) 6 mokinių ir 2 mokytojų komanda Nyredhazoje mokėsi ir veiklose dalyvavo Turkijos, Slovakijos, Rumunijos ir Vengrijos komandos.

 

Projekto šalių susitikimas prasidėjo kiekvienos mokyklos prisistatymu. Mūsų komandos narys Dominykas montavo filmą apie gimnaziją, kuriame atskleidė ne tik, kur Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai mokosi, bet ir parodė švenčių, renginių, pamokų fragmentus. Buvo įdomu susipažinti su projekto partnerių mokyklomis, kuriose dar teks apsilankyti.

 

Viena iš projektų veiklų, kuri suvienijo bendram darbui visas komandas buvo įtraukusis ugdymas. Mokiniai susipažino su neįgaliųjų integracija Vengrijoje, dalyvaudami susitikime su negalią turinčiais mokiniais, diskusijoje su neįgaliųjų draugijos atstovais. Visi turėjo galimybę praktiškai išbandyti neįgaliesiems prisitaikyti padedančias priemones (neregiams pritaikytus skaitytuvus, vandens lygį puodelyje nustatančias ir atstumą matuojančias priemones, skirtingus akinius), sužinoti apie neįgaliųjų ugdymą L. Košuto gimnazijoje. Šiltas bendravimas, praktinės veiklos padėjo mokiniams suprasti, kad neįgaliųjų integracijai svarbus ne tik visuomenės požiūris, kiekvieno šalia esančio tolerancija, bet ir mokslo pažanga, padedanti jiems palengvinti buitį. Neįgaliųjų integraciją darbo rinkoje, socialiniame gyvenime projekto dalyviams atskleidė lankymasis neįgaliųjų fonde „Aš nepasiduodu“ Budapešte. Fondo dėka negalią turintys žmonės gali dirbti kavinėje, dalyvauti socialinėse veiklose, organizuoti šventes sau ir kitiems. VDU UKG mokiniams įsiminė, kad specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Vengrijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos integruotis: „jie nebijo prašyti pagalbos, nori mokyti kitus“ (Simona), „susitikimas su neįgaliaisiais, kurio metu galėjome bendrauti su kitokį gyvenimą gyvenančiais žmonėmis, nudžiugino – nuo jų veidų nesitraukė šypsenos“ (Gustė). Mokinių pažintis su neįgaliųjų integracija buvo apibendrinta kiekvienos šalies mokinių sukurtu plakatu ir bendrai sukurtu koliažu. VDU UKG mokiniai savo darbuose atskleidė pagrindinę mintį, kad pasaulis priklauso visiems „Die welt für alle“.

 

Kita projekto veikla, paskatinusi mokinius susiburti bendrai dirbti, buvo Sosto buities muziejaus lankymas. Netoli Nyredhazos esančiame buities muziejuje mokiniai susipažino su Vengrijos istorija, buitimi ir visi drauge mokėsi lieti žvakes.

 

Daugelį projekte dalyvaujančių mokinių sudomino UNESCO paveldo objektų lankymas Budapešte. Vengrų mokinių ir mokytojų lydimi visi susipažinome su Žvejų bastionu, šv. Ištvano bazilika, Budos pilimi, Didvyrių aikšte, Vengrijos Parlamento rūmais. Mokinių susižavėjimą atskleidė jų mintys: „dar labiau nustebino vakare, kai jie buvo gražiai apšviesti“ (Laurynas), „labiausiai patiko Žvejų bastionas – balto akmens bokšteliai ir laiptai atrodė labai gražiai“ (Emilija).

 

Laisvalaikiu mokiniai bendraudami vokiečių kalba žaidė žaidimus, domėjosi bičiulių iš kitų šalių pomėgiais, keitėsi kontaktais, ėjo pasivaikščioti Kalėdų nuotaika alsuojančios Nyredhazos ir Budapešto senamiesčiais. Mokymosi savaitė Vengrijoje projekte dalyvaujantiems mokiniams ir mokytojams sudarė galimybes įveikti kalbų mokymosi ir kelionių iššūkius, ugdytis toleranciją kitam žmogui

 

Dalyvavimas „Erasmus+“ projekto veiklose mokiniams yra neįkainojama ne tik kalbos, šalies pažinimo, bet ir savarankiškumo pamoka: „suteikė man naujų draugų, smagių prisiminimų, džiaugsmo ir savarankiškumo“ (Dominykas), „ne tik suteikė progą pamatyti Vengriją, pabendrauti su jos žmonėmis, bet ir praplėsti žinias apie specialiųjų poreikių žmones“ (Urtė).

 

„Neįprasta mokslo metų įkarščio savaitė privertė susipažinti su savo dar nematyta puse, įveikti baimes, priimti iššūkius, susirasti sielai artimų žmonių, su kuriais ryšys nenutrūks net išsiskyrus ir prisiminti, jog mūsų visų galia ir galimybės – neribotos iki tol, kol leidžiame sau taip mąstyti“. (Gustė).

 

Pirmojo mobilumo veiklų dalyviai:

Mokiniai – Gustė Dubininkaitė, Simona Remeikaitė, Emilija Stankevičiūtė, Urtė Mikučionytė, Dominykas Rastenis, Laurynas Skibarka.

Mokytojos – Kristina Andriukevičienė ir Jovita Puidokienė.

 

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.