IKT žaidimai, lavinantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinius gebėjimus

Lina Kanapinskaitė
,
Kauno lopšelio-darželio „Lakštutė“ vyr. muzikos mokytoja

Naudojimasis informacinėmis komunikacijų technologijomis (IKT) suteikia platesnių galimybių efektyviau ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus. Ieškodama vis naujų būdų ir metodų, kaip paįvairinti muzikinį ugdymą darželyje, atradau šiuos žaidimus ir ėmiausi taikyti juos organizuodama veiklas.

 

Šiuolaikinis, nuolat besikeičiantis, pasaulis neatsiejamas nuo informacinių technologijų panaudojimo įvairiose gyvenimo srityse, taip pat ir ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Šios kartos vaikai gimę technologijų pasaulyje ir nori nuolat jomis naudotis, todėl, siekdama sudominti bei įtraukti vaikus į ugdymo procesą, organizuoju jį naudodamasi IKT teikiamomis galimybėmis.

 

Informacinės technologijos padeda lengviau ir greičiau suprati ugdymo turinį, plečia įvairių veiklų pažinimo galimybes. Informacinių technologijų panaudojimas padeda siekti naujų ugdymo tikslų, tenkinti socialinius ir emocinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius.

 

Naudojimasis IKT leidžia, neišeinant iš ugdymo įstaigos ar namų, pažinti muzikos pasaulį, instrumentus, išgirsti jų skambesį, savarankiškai kurti melodijas natomis ir spalvomis.

 

Siūlau žaidimų, kuriuos galima panaudoti, kad muzikinis ugdymas taptų įdomesnis ir įvairesnis.

 

1 žaidimas. „Palygink melodijas“

Žaidimas skirtas lavinti muzikinę klausą ir atmintį. Žaidėjui pateikiamos šešios muzikos klausymosi užduotys. Pasiklausęs dviejų melodijų, jis turi nurodyti ar jos vienodos, ar skirtingos. Neteisingai atlikus užduotį, kartojama iš naujo. Tik atsakius teisingai pereinama prie naujos užduoties. Žaidimas laimimas teisingai atpažinus visas melodijas.

 

2 žaidimas. „Orkestras“

Pateikiami orkestre grojantys muzikos instrumentai (pučiamieji, mušamieji, klavišiniai, styginiai). Paspaudus „muzikinės vazos“ paveikslėlį, pasigirsta kurio nors muzikos instrumento garsas. Žaidėjas turi parodyti tą garsą atitinkantį muzikos instrumentą. Teisingai atpažinęs visus muzikos instrumentus, žaidimo pabaigoje išgirsta viso orkestro atliekamą muziką.

 

3 žaidimas. „Muzikos asociacijos“

Kartais muzikos kūriniai asocijuojasi su tam tikrais gyvūnais, o klausantis melodijos, vaizduotė gali sukurti atitinkamą piešinį mūsų mintyse. Prieš pradėdami žaisti, pasižiūrėkite gyvūnų ar jų paveikslėlių ir pabandykite įsivaizduoti, kokia muzika galėtų skambėti galvojant apie pasirinktą gyvūną (garsi ar tyli; aukšta ar žema; greita ar lėta). Reikia klausytis melodijos ir, pasitelkus muzikinę vaizduotę, ją pritaikyti tam tikram gyvūnui.

 

4 žaidimas. „Aukštyn ir žemyn“

Žaidimas lavina muzikos klausymosi įgūdžius ir sąvokas „aukštyn“, „žemyn“. Pateikiama 10 melodijų pavyzdžių. Pasiklausius melodijos, reikia paspausti rodyklę, nurodančią jos judėjimą – ji kyla aukštyn arba žemyn. Teisingai atsakius, lėktuvas skrenda melodijos kryptimi.

 

5 žaidimas. „Skambanti virtuvė“

Šiame žaidime galima išlaisvinti fantaziją ir kūrybingumą, klausytis įvairių garsų, jais eksperimentuoti ir kurti. Žaidimas suskirstytas į tris skirtingų garsų kategorijas: virtuvės garsai, muzikos instrumentai ir siurrealistiniai garsai. Kiekvieną garsą galima išgirsti nuvedus kompiuterio pelytę prie objekto. Norint sukurti savo muziką, tereikia spustelėti mygtukus „on“ (įjungti) arba „off“ (išjungti).

 

6 žaidimas. „Paukšteliai giesmininkai“

Žaidimas skirtas lavinti muzikinę klausą. 8 paukščiai, išdėstyti atsižvelgiant į gamtos garsus. Žaidėjas gali sukurti savo melodijas ir dainuoti su paukšteliais drauge. Galima išmokti pagroti žaidime pateiktą melodiją.

 

7 žaidimas. „Stebuklingi muzikos instrumentai“

Žaidimas nukelia į stebuklingą muzikos instrumentų pasaulį, ten, reikia padėti berniukui surasti tinkamus muzikos instrumentus pagal jų formą ir garsą. Žaidimas supažindina ne tik su muzikos instrumentų skambėjimu, bet ir su įvairiais muzikos stiliais.

 

8 žaidimas. „Kalėdinių elnių orkestras“

Smagus žaidimas laukiant didžiausios metų šventės – šv. Kalėdų. Žaidėjas gali kurti asmenines Kalėdų melodijas, arba išmokti pagroti pateiktas dainas sekdamas nurodytais skaičiais. Tai puikus žaidimas lavinantis vaikų reakciją, kūrybingumą bei muzikinę klausą.

 

9 žaidimas. „Sukurk savo melodiją“

Šiame žaidime galima kurti savo melodijas, stulpeliu dėliojant spalvotas kaladėles. Garso aukštis priklauso nuo kaladėlės padėties lentelėje (apačioje – žemiausias garsas, viršuje – aukščiausias).

 

10 žaidimas. „Melodija, ritmas, tempas“

Žaisdami galite kurti melodijas, pritaikyti joms ritmą ir susipažinti su muzikos tempais (lėtas, vidutinis, greitas).

 

11 žaidimas. „Roko grupė“

Paprastas žaidimas, supažindinantis su muzikos instrumentų tembrais ir jų skambesiu. Žaidėjas gali derinti muzikos instrumentų garsus juos komponuodamas.

 

12 žaidimas. „Natelės penklinėje“

Žaidimas supažindina su muzikos rašto pradmenimis – penkline, smuiko raktu, natomis. Dėliodamas natas penklinėje žaidėjas lengvai sukurs melodiją, o po to jos pasiklausys, kad įvertintų, kaip pavyko.

 

13 žaidimas. „Užmigdyk monstriuką“

Monstriukas gyvena mėnulyje ir labai nori miego. Reikia padėti kosmose gyvenančiam peliukui užmigdyti monstriuką, o tai padaryti galima teisingai atkartojant garsų seką. Kiekviena planeta turi skirtingą garso aukštį, tad reikia įdėmiai klausytis ir stebėti, kokia seka sužimba planetos ir, vedant ranka, tą seką atkartoti. Žaidimas lavina atmintį, pastabumą ir reakciją.

 

14 žaidimas. „Skambanti jūra“

Žaidimas nukelia į jūros gelmes, o ten gyvena grojančios žuvys ir kriauklės. Žaidėjas turi atpažinti du vienodai skambančius garsus ir padėti žuvims surasti savo kriauklę.

 

15 žaidimas. „Susprogdink burbulus“

Žaidėjas padeda susprogdinti burbulus vonioje besimaudančiam peliukui. O juos susprogdinti galima tik teisingai atkartojus garsų seką, kurią nurodo kosminis stiklainis. Teisingai atlikus visas užduotis – burbulai susprogsta.

 

16 žaidimas. „Muzikos instrumentų poros“

Žaidimas skirtas susipažinti su muzikos instrumentais, lavinti klausą ir atmintį. Žaidėjas turi atversti korteles ir surasti du vienodus muzikos instrumentus, įsidėmėti jų išvaizdą ir skambesį. Galimi trys sudėtingumo lygiai, kuriuose pateikiama vis daugiau muzikos instrumentų.

 

17 žaidimas. „Linksmoji klaviatūra“

Žaidimas supažindina su įvairių gyvūnų balsais ir tikru, pianino skleidžiamu garsu. Vyresnieji ikimokyklinio amžiaus vaikai, žaisdami šį žaidimą, susipažįsta su natų pavadinimais ir mokosi jas išdainuoti. Jaunesnieji ikimokyklinio amžiaus vaikai geriau pažintų gyvūnų skleidžiamus garsus ir įtvirtintų spalvų pavadinimus.

Žaidėjas gali sukurti savo melodiją, ją įrašyti ir paklausyti. Žaidimas lavina klausą ir garso aukščio pažinimo įgūdžius.

 

18 žaidimas. „Lietaus muzika“

Žaidimas padeda atsipalaiduoti, nusiraminti – turi meditacinio poveikio. Žaidėjas gali sukurti spalvotą lietaus lašelių muziką. Kiekvienas lašelis skleidžia vis kitą garsą. Lašeliai groja tokia eilės tvarka, kokia paspaudžiami.

 

19 žaidimas. „Chrome“ muzikos laboratorija

Ši svetainė padeda muzikos mokymąsi paversti prieinamesniu, atliekant smagius ir įdomius muzikinius eksperimentus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai gali išbandyti šiuos svetainėje pateiktus eksperimentus:

 • Galima kurti savo ritmus, išbandyti įvairius mušamųjų instrumentų garsus.
 • Spektrograma – tai garso vaizdas. Spektrogramoje vaizduojami garsą sudarantys dažniai (nuo žemo iki aukšto) ir jų pokytis per laiką (iš kairės į dešinę). Vykdydami šį eksperimentą, galite palyginti skirtingų garsų spektrogramas, arba naudoti mikrofoną ir sužinoti, kaip atrodo jūsų garsas.
 • Šio eksperimento įkvėpėjas – Vasilijus Kandinskis, menininkas, lyginęs tapybą su muzikos kūrimu. Viskas, ką nupiešiate (linijos, apskritimai, trikampiai ar keverzonės), paverčiama garsu.
 • Melodijos kūrimo priemonė. Pateiktose grotelėse galite kurti savo melodijas. Palieskite, kad pridėtumėte natų, tada grokite ir keiskite melodiją apačioje pateiktais mygtukais.
 • Balso suktukas. Sukite suktuką kaip grotuvą (lėtai, greitai, pirmyn, atgal), kad išgirstumėte, kaip tai veikia garsą. Be to, galite įrašyti savo balsą ar kitus jus supančius garsus. Sukant greičiau – jūsų balsas – aukštesnis, sukant lėčiau – žemesnis.
 • Osciliatoriumi garsas išgaunamas vibruojant pastoviu tempu, vadinamuoju dažniu. Vilkite pirštu aukštyn ir žemyn, kad pakeistumėte osciliatoriaus dažnį, arba perbraukite, kad išgirstumėte skirtingų tipų osciliatorius. Jei norite išgirsti itin lėtą osciliatorių, pasirinkite kvadratinę formą ir palieskite ekrano apačioje.

Šaltiniai:

 1. „Palygink melodijas“ (http://creatingmusic.com/BlockGames/ComparingGame/).
 2. „Orkestras“ (http://www.musicgames.net/livegames/orchestra/orchestra2.htm).
 3. „Muzikos asociacijos“ (http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/music/mm/mood02.shtml).
 4. „Aukštyn ir žemyn“ (http://www.musiclearningcommunity.com/Free%20Game%20Pages/FREEStormChasers%20Level%201%20-%20Practice.htm).
 5. „Skambanti virtuvė“ (https://www.exploratorium.edu/music/exhibits/kitchen/index.html).
 6. „Paukšteliai giesmininkai“ (http://www.primaryresources.co.uk/music/early_bird_singers.swf).
 7. „Stebuklingi muzikos instrumentai“ (http://a.dolimg.com/media/en-US/games/nondxdgames/pre_lte_magicinstruments/quincymagicinstruments.swf).
 8. „Kalėdinių elnių orkestras“ (https://dingo.care2.com/cards/new/0422/Do-a-rain-deer.swf).
 9. „Sukurk savo melodiją“ (http://creatingmusic.com/BlockGames/3×3/).
 10. „Melodija, ritmas, tempas“ (http://www.creatingmusic.com/BlockGames/with-rhythm/).
 11. „Roko grupė“ (https://www.learninggamesforkids.com/music_and_art_games/music-and-art-games-vibration.html).
 12. „Natelės penklinėje“ (http://artsalive.ca/en/mus/activitiesgames/games/popComposeMusic.asp).
 13. „Užmigdyk monstriuką“ (https://pbskids.org/toopyandbinoo/index.php?ID=MAGC2JEU3).
 14. „Skambanti jūra“ (https://pbskids.org/toopyandbinoo/index.php?ID=MAGC2JEU1).
 15. „Susprogdink burbulus“ (https://pbskids.org/toopyandbinoo/index.php?ID=CAPC1JEU1).
 16. „Muzikos instrumentų poros“ (http://www.sphinxkids.org/MM_Instruments.html).
 17. „Linksmoji klaviatūra“ (https://kidmons.com/game/piano-online/).
 18. „Lietaus muzika“ (http://www.lullatone.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/raindrop.swf).
 19. „Chrome“ muzikos laboratorija (https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

 • Katažina

  Sveiki.

  Labai prašau naują informacija, kuri susija su muzikos pamokomis dalintis su manimi.
  Ačiū.