Idėjų efektyviam mokymo procesui organizuoti švietimo specialistai rado Ispanijoje

Naujų technologijų panaudojimas mokymo procese bei strateginės partnerystės – temos, į kurias gilinosi Vilniaus technologijų mokymo centro atstovai Valensijoje (Ispanija). Pastarieji vidurinį ir profesinį mokymą vykdančioje mokymo įstaigoje Institut Educació Secundària Abastos susitiko su personalu, aplankė vietos įmones, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu susipažino su mokymo organizavimu, dalijosi patirtimi bei diskutavo.

Savaitės trukmės stažuotės metu Institut Educació Secundària Abastos veiklos organizavimu domėjosi skirtingo lygmens Vilniaus technologijų mokymo centro darbuotojai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Putnaitė, Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus vedėjas Vitalijus Zaleskis, Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Marina Aladovičienė ir socialinis pedagogas ekspertas Tomas Morkūnas. Kiekvienas jų įvertino įgytą patirtį iš organizacijoje galimų pokyčių ir savo kuruojamos profesinės veiklos perspektyvų. Bendrą įspūdį ir gerąsias patirtis interviu metu  atskleidė M. Aladovičienė.

 

Vienas iš aspektų, kuriam skyrėte dėmesį, yra organizacijos strateginis valdymas. Pasidalinkite pastebėjimais ir patirtimis.

Vienas iš ryškiausių skirtumų – mokymo įstaigų valdymas yra centralizuotas, t. y. mokykla pati nesprendžia daugelio dalykų. Pavyzdžiui, Valensijos valdžia nusprendžia, kokias mokymo programas vykdyti ir kiek specialistų ruošti, mokymo programos ir smulkus jų turinys taip pat yra paruošiamas ir mokykloms perduodamas centralizuotai, tai yra mokyklos ir mokytojai mokymo programų ir teminių planų atskiriems moduliams neruošia, lygiai taip pat centralizuotai vyksta ir mokytojų atranka bei įdarbinimas.

Taip valdomos mokymo įstaigos, su absoliučiu vietinės valdžios finansavimu, neturi direktoriaus pareigybės, kokia yra įprasta Lietuvoje. Faktinis vadovas čia yra skiriamas kaip žmogus, kuruojantis ugdymo procesą.

Įgyvendinant tokią organizacijų valdymo sistemą jų administravimas taip pat yra centralizuotas. Administravimui yra skirta kompiuterizuota sistema, kurioje yra visame regione naudojamas elektroninis dienynas, dokumentų valdymo sistema, finansų valdymo sistema.

 

Kaip vertinate tokią sistemą? Galbūt yra procesų, kuriuos būtų pravartu išmėginti ir Lietuvoje?

Taip, ypač man patiko visoms mokymo įstaigoms pritaikytas elektroninis dienynas. Jame profesinio mokymo įstaigos administratorius ir mokytojas gali matyti, kokius įvertinimus mokinys turi iš ankstesnių mokymo įstaigų. Čia žymimas ne tik mokinių lankomumas, mokytojas realiu laiku taip pat pažymi savo dalyvavimą pamokoje. Jei mokinys neatvyko į mokyklą ar pavėlavo į pamoką, jo tėvai ar globėjai iškart gauna pranešimą per elektroninį dienyną.

Administravimui skirta bendroji sistema išties būtų naudinga ir Lietuvoje. Žinau, kad yra pilotinių projektų, kurių metu tai išbandoma, tad tikiuosi tokio sisteminio valdymo plėtros.

 

Kita aktualija bendradarbiavimas. Kaip kolegos Valensijoje plėtoja strateginius ryšius?

Institut Educació Secundària Abastos tam skiria daug dėmesio. Ypatingas dėmesys skiriamas vietos valdžios atstovams ir vietos bendruomenei: mokymo centro renginiai neapsieina be politikų dalyvavimo, o taip pat siekiama įtraukti vietos bendruomenę.

 

Visi stažuotės dalyviai su ugdymo proceso organizavimu glaudžiai susiję Vilniaus technologijų mokymo centro darbuotojai. Paminėkite, su kokiomis įdomiomis, netradicinėmis ugdymo praktikomis susipažinote? Ką iš jų planuotumėte įgyvendinti mokymo centre?

Stebėjome IT užsiėmimus, kurių metu, žinoma, dirbama prie kompiuterių. Kiek neįprasta, kad mokytojo darbo vieta yra ne klasės priekyje, o jiems už nugarų. Priekyje mokiniai mato pamokos medžiagos projekciją, kuri taip pat yra ir jų kompiuteriuose, o tuo tarpu mokytojas stebi ir mato mokinių darbą kompiuteriuose.

Dalis mokymo proceso (20–30 proc.) yra dėstomas anglų kalba – taip yra užtikrinamas efektyvesnis imigrantų bei stažuotojų profesinis mokymas. Su vienu iš Java programavimo mokytojų sutarėme, jog ieškosime galimybių šiam atvykti į Lietuvą ir pasidalyti patirtimi, o taip pat manome, kad vertingo pokyčio pasiektume Vilniaus technologijų mokymo centre įgyvendindami anglų kalbos kursus darbuotojams. Taip galėtume sustiprinti galimybes integruoti užsieniečius bei įgalinti kolegas aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

 

Informacija, parengta pagal Vilniaus technologijų mokymo centro projekto „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826) dalyvių atsiliepimus. Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

 

Vilniaus technologijų mokymo centro Plėtros skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.