Humanitarų akademijos atidarymas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje

Janina Palenskienė
,
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vasario 7 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko Humanitarų akademijos atidarymas. Šio renginio iniciatorė ir koordinatorė gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė.

Akademijos tikslas – gilinti smalsių ir aktyvių Mažeikių rajono gimnazistų žinias pamatiniuose humanitarinių mokslų dalykuose (kalbotyra, literatūrologija, istorija, filosofija, mitologija ir folkloristika), paskatinti juos mąstyti ir diskutuoti įvairiais šiuolaikinei visuomenei ir mūsų valstybei aktualiais humanistiniais klausimais; ugdyti kritinį mąstymą, oratorinius, loginio ir analitinio mąstymo gebėjimus, skatinti mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą savarankiškai analizuoti jų pačių ir visuomenės gyvenimą veikiančius procesus.

Akademijos trejų metų ciklo 48 valandų programa, kurią sudaro pamatiniai humanitarinių mokslų dalykai, skirta II–IV klasių gimnazistams.

 

Šventinio Akademijos atidarymo metu gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanu Rimantu Balsiu. Įkurtos Akademijos mecenatas – „ORLEN Lietuva“.

 

Pirmąsias paskaitas atidarymo dieną skaitė KU prof. dr. Roma Bončkutė, pirmąją Akademijos sesiją pradėjusi nuo istorijos, kurią mums svarbu įsisąmoninti: „Daukantas – mūsų Homeras“ ir prof. dr. Gintautas Vyšniauskas – nuo „Pagrindinių filosofijos klausimų“.

Vasario 7-oji gimnazistams buvo ypatinga diena, suteikusi jiems šviesaus džiugesio ir intelektinio malonumo. Paskaitose dalyvavo 72 akademijos studentai. Jų atsiliepimai pozityvūs, teikiantys vilčių ateičiai. Daugelis rašo: „Buvo labai įdomu ir informatyvu; Įtraukiančios paskaitos; Verčia susimąstyti; Sudėtinga, bet suprantama; Prasminga; Naudinga; Tokių paskaitų reikėtų daugiau.“

Žinoma, buvo ir tokių, kurie sakė, jog jiems buvo sudėtinga suprasti.

 

Kadangi darbas tik pradėtas – tai tobulėsime visi kartu: stengsimės, kad Akademijos veikla studentams būtų ne vien tik atidus klausymasis, bet ir diskusijos, ir savarankiškos studijos. Tik nuolatiniams klausytojams bus įteikti pažymėjimai, liudijantys apie dalyvavimą Akademijos veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.