Holistinis vaikų ugdymas. Aš ir tu – žaidžiu, girdžiu, jaučiu

Viktorija Dumskienė, Vaiva Pocevičienė, Airida Bubelienė
,
renginio organizatorės

Gegužės 14 d. „Zoom“ platformoje įvyko respublikinė socialinių partnerių, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“, metodinė diena „Holistinis vaikų ugdymas. Aš ir tu – žaidžiu, girdžiu, jaučiu“. Renginyje dalyvavo 60 šalies pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, direktorių pavaduotojų ugdymui bei kitų specialistų, dirbančių Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bei Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriuje.

 

Socialinių partnerių metodinės dienos dalyvius sveikino Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Andrulaitienė ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė, socialinių mokslų daktarė Rūta Šiaučiulienė. Renginiui prasidedant pasidžiaugta dėl atverto naujo lango į bendravimą ir bendradarbiavimą, galimybe dalytis, keistis žiniomis, patirtimis. Linkėta nenutrūkstamai plėtoti darnų ryšį, bendruomeniškumą tarp socialinių partnerių bei sąmoningai atsigręžti į holistinį (visuminį) vaikų ugdymą, pagarbą kiekvienam vaikui bei patirtinį ugdymą.

 

Socialinių partnerių metodinės dienos metu gerąja darbo patirtimi pasidalijo 24 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai iš Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“. Vyravo pranešimai apie vaikų prigimtinių poreikių tenkinimą ugdymo procese, apie atsigręžimą į gamtą siekiant visuminio vaikų ugdymo. Pedagogai aptarė STEAM galimybes ankstyvajame ir ikimokykliniame ugdyme, patyriminio ugdymo galimybes M. Montessori metodo grupėse, metodo „Kimochis“ taikymą holistinio vaikų ugdymo procese. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai pristatė parengtus projektus, atviras veiklas muzikinio, fizinio, logopedinio vaikų ugdymo srityse; ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogai demonstravo projektų, kuriuose dalyvauja su ugdytiniais, veiklas ir pasiekimus.

 

Renginio pabaigoje vyko diskusija, apibendrinimas ir aptarimas. Prieita vieningos išvados, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų praktinis darbas grįstas visuminiu požiūriu į vaiką, o ugdymo metodai orientuoti į vaiko prigimtinių poreikių tenkinimą. Tačiau reikia pripažinti, kad holistiniu požiūriu grįstame vaikų ugdyme nėra galutinio rezultato, kurį reikia pasiekti – yra procesas, kuriame reikia dalyvauti jį įsisąmoninant; žinoti ugdymosi dėsningumus bei mokėti profesionaliai panaudoti žinias; mylėti ir gerbti kiekvieną vaiką bei norėti jam padėti.

 

Viso renginio metu buvo daromas vaizdo įrašas, kuris yra patalpintas Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ YouTube kanale (renginį galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą).

 

Renginį moderavo Šiaulių r. švietimo pagalbos metodininkė Dovilė Navickaitė. Renginį koordinavo ir vedė metodinės dienos sumanytojos ir organizatorės Viktorija Dumskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Airida Bubelienė.

 

Siunčiame didžiausią padėką visiems prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo, skatinusiems veikti, daryti, tobulėti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.