Forumas „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“

Violeta Lukauskienė
,
Kauno l.-d. „Mažylis“ psichologė, Kauno bendrojo ugdymo psichologų metodinio būrelio narė

Spalio pabaigoje Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko forumas „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“, skirtas Tarptautinei psichikos sveikatos dienai paminėti. Forumo tikslas – aptarti aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria ugdymo įstaigų mokytojai ir pagalbos specialistai, siekdami išspręsti psichologinius vaikų sunkumus. Pranešimą plenariniame posėdyje pristatė Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė. Ji pabrėžė, koks svarbus psichologo vaidmuo ugdymo įstaigose dirbant prevencinį darbą. Tarnybos direktorė ragino psichologus nepamiršti šviečiamosios ir prevencinės veiklos, kuri padeda sustabdyti vos prasidedančius sunkumus ir pakloja pamatą sėkmingai spręsti problemas. R. Žiulytė taip pat pristatė, kur galima kreiptis pagalbos Kauno mieste, kai įstaigai nebepakanka savų resursų. Svarbiausia jos išsakyta mintis buvo ta, kad gerai vaiko psichinei sveikatai reikia labai nedaug: geros šeimos, geros mokyklos ir gerų palaikančių santykių, kurie nieko nekainuoja.

 

Antrąjį pranešimą skaitė „Psichologinio konsultavimo grupės“ psichologė Lina Cirtautienė. Ji pabrėžė, kaip svarbu ugdyti vaikų socialines kompetencijas ir ypač emocinį intelektą. Juk šiandieniniame gyvenime vadovai iš būsimų darbuotojų tikisi tokių kompetencijų ir savybių, kurios yra susijusios ne tik su įgytais profesiniais gebėjimais, bet ir su išvystytu emociniu intelektu. Emocinis intelektas – tai gebėjimas atpažinti savo ir kitų žmonių emocijas ir elgtis socialiai priimtinu būdu. Jis apima savęs suvokimą, savireguliaciją, motyvaciją ir empatiją. Emocinio intelekto ugdymas yra laikomas viena veiksmingiausių vaikų psichinės sveikatos užtikrinimo priemonių, padedančių susieti akademines žinias, sėkmę mokykloje, namuose, darbo vietoje ir kitus svarbius įgūdžius. L. Cirtautienė taip pat pristatė 10 naujų metodinių priemonių, skirtų darbui su įvairaus amžiaus vaikais. Visos priemonės primena smagius žaidimus, bet iš tiesų jos yra paremtos kognityvinės elgesio terapijos principais.

 

Kunigas Kęstutis Dvareckas forume kalbėjo apie žmonių patiriamas priklausomybes ir jų sveikimo kelią. Pagrindinis kunigo tikslas buvo išsklaidyti vis dar visuomenėje vyraujančius mitus apie priklausomybes. Jis pabrėžė, kad priklausomybė – tai liga, kuria suserga įvairių sluoksnių, įvairaus amžiaus, įvairių specialybių žmonės, pagalba jiems yra būtina. K. Dvareckas kreipėsi į visus dalyvius, prašydamas nenusisukti nuo priklausomybę turinčių žmonių, jų nekaltinti, bet, priešingai, padėti kabintis iš naujo į gyvenimą. Pranešėjas papasakojo ir apie Vilniuje įsikūrusią bendruomenę „Aš esu“, kurioje dirbama su priklausomybę turinčiais žmonėmis. Kunigas pabrėžė, kad priklausomybę turintys žmonės yra taip smarkiai dvasiškai sužaloti, kad reikia ilgo laiko, kol jie gali bent šiek tiek atsitiesti.

 

Antroji forumo dalis apėmė keletą skirtingų sektorių, kuriuose buvo plačiau diskutuojama apie konkrečias vaikų problemas. Apie krizes vaikų gyvenime išsamiau kalbėjo Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ psichologė Ieva Sutkaitienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė Rita Juknienė ir aš, šio straipsnio autorė, Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ psichologė Violeta Lukauskienė. Pagrindinis diskusijos tikslas – dar sykį prisiminti natūralios vaiko raidos vystymosi krizes ir joms būdingus bruožus bei kartu su kitais dalyviais aptarti pačius veiksmingiausius būdus, padedančius suvaldyti vaikų netinkamą elgesį ir nemalonias emocijas. Dalyviai buvo kviečiami paanalizuoti, kodėl skirtingu vaikų vystymosi laikotarpiu svarbu taikyti skirtingas reagavimo strategijas, kodėl tie patys metodai tinka vienam amžiaus tarpsniui, bet visiškai netinka kitam, kokie vaikų pagrindiniai poreikiai turėtų būti patenkinti kiekvienoje raidos krizėje, siekiant sėkmingai ją įveikti.

 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušrinė Mančinskienė ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos psichologė Diana Naikauskė dalyvius kvietė diskutuoti, ar „Mokykla be streso – misija (ne)įmanoma?“. Psichologės pristatė apklausos apie dažniausiai švietimo įstaigose įgyvendinamas prevencines programas rezultatus. Paaiškėjo, kad Kauno mieste švietimo įstaigose yra naudojama daug ir įvairių prevencinių programų. Dalyviai diskutavo ir dalijosi savo įžvalgomis, kaip veikia skirtingos programos, kokių rezultatų jos duoda, kokias vaikų kompetencijas labiausiai ugdo, kurios programos veiksmingiausiai moko vaikus tvarkytis su nemaloniais jausmais ir socialiai priimtinais būdais spręsti kylančius sunkumus.

 

Kauno Rokų gimnazijos psichologė Aurelija Andriuškienė ir „Jaunimo linijos“ savanorė, psichologė V. Visockytė kalbėjo apie savižudybių prevenciją ir intervenciją. Per diskusiją psichologės pabrėžė, kad nepasitikėjimas aplinkiniais, perdėtas savarankiškumas, savižudiškų minčių ir elgesio stigmos vis dar stabdo žmones laiku kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialistus. Taip pat pristatyti ir aptarti įvairūs mitai bei 8 „NE“ – ko negalima daryti, kai pastebime, kad žmogus turi savižudiškų minčių. Per diskusiją pristatyti pagrindiniai principai, kuriais turėtume vadovautis siekdami padėti. Analizuotas ir konfidencialumo klausimas, svarstant, kur yra riba, kai galima, o kartais netgi būtina pažeisti konfidencialumą. Psichologės diskutavo, kokios svarbios gali būti pagalbos sau ir supervizijų grupės, padedančios išvengti perdegimo sindromo.

 

Apie priklausomybes šiuolaikiniame jaunimo pasaulyje kalbėjo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologė Nida Gruodienė ir Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologė Kristina Pakalnienė. Per diskusiją buvo pristatyti ECAD (angl. European Cities Against Drugs) tyrimo, atlikto Kauno mieste, rezultatai. Taip pat aptarta, kaip keičiasi priklausomybės tarp jaunimo, kokie veiksniai lemia padidėjusį raminamųjų medikamentų vartojimą. Kalbėdama apie priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų psichologė K. Pakalnienė pabrėžė, kokia svarbi yra tėvų kontrolė ir geri tarpasmeniniai santykiai, padedantys apsaugoti jaunus žmones nuo problemų sprendimo virtualiame pasaulyje.

 

Apie patyčias kalbėjo ir su dalyviais diskutavo vaikų ir paauglių psichologė, knygų autorė Asta Blandė. Ji pabrėžė, kokia svarbi yra visos vaiką supančios aplinkos pagalba, kai yra susiduriama su patyčiomis. Tai nėra tik paties vaiko problema, tai visos bendruomenės problema, su kuria reikia tvarkytis aktyviai tarpusavyje bendradarbiaujant. Apie darbą su ypatingais vaikais kalbėjo Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė ir vaikų bei paauglių psichologė, psichoterapeutė, knygų autorė Eglė Gudelienė. T. Malvicė su dalyviais diskutavo apie autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymą, veiksmingus darbo metodus, siekiant kuo geresnio vaikų prisitaikymo supančioje aplinkoje, lavinant jų socialinius, pažintinius, fizinius gebėjimus. E. Gudelienė kalbėjo apie itin gabius vaikus, jų atpažinimą ir darbo su jais specifiką. Taip pat aptarė, su kokiais emociniais sunkumais susiduria itin gabūs vaikai ir kaip tai veikia jų santykius su supančia aplinka.

 

Forumo organizatoriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kauno bendrojo ugdymo psichologų metodinis būrelis – tikslą pasiekė. Psichologai praktikai pasidalijo gerąja savo darbo patirtimi, iškeldami aktualiausius probleminius klausimus, per diskusijas aptarė veiksmingiausius sunkumų įveikimo būdus. Renginio dalyviai įgijo daugiau praktinių žinių, kaip kiekvienas asmeniškai gali prisidėti prie vaikų psichinės sveikatos stiprinimo, geriau įvertino psichologo vaidmenį teikiant vaikui psichologinę pagalbą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.