„eTwinning“ projektas „Mažieji inžinieriai“

Dalyvaujame Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojos Lauros Zdanavičienės ir Kauno rajono „Jonučių“ lopšelio-darželio administruojamame „eTwinning“ projekte „Mažieji inžinieriai“ (angl. „A little engineers“).

 

Inžinerija – tai mokslas, kuris mus supa kasdien, nuo mažiausių iki didžiausių dalykų: nuo dantų pastos, mobiliųjų telefonų, kompiuterinių žaidimų iki aukščiausio pasaulyje pastato, Sidnėjaus uosto tilto ir lėktuvų. Šis inžinerinis projektas skirtas artimiau susipažinti su inžinieriaus profesija, įvairiais inžineriniais statiniais.

 

Mokytoja Rūta kvietė Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ „Bitučių“ grupės vaikus „važiuoti mašina po Šiaulių miestą“, vaikai imitavo važiavimą, o mokytoja tuo metu kalbėjo su vaikais apie mašinas, kuriomis jiems yra tekę važiuoti, apie kelius, tiltus. Rūta paaiškino vaikams, kad tiltas esantis virš kelio ar geležinkelio, vadinamas viaduku, aptarė su ugdytiniais, ar Šiaulių mieste yra tiltų-viadukų, kalbėjo, kas iš vaikų yra matęs ir važiavęs tiltu, ką matė apačioje tilto. „Sustoję stotelėje“, vaikai „išlipo iš mašinos“ ir visi kartu apžiūrėjo tilto-viaduko nuotraukas. Mokytoja vaikams parodė į sukonstruotus iš konstruktoriaus geležinkelio bėgius, kuriais važiuoja traukiniai, kalbėjo, kad norint grįžti į darželį, reikia tilto, kuris eitų virš geležinkelio ir kvietė vaikus sukonstruoti tiltą-viaduką. Mokytoja išdalino vaikams A4 formato 4 kartono lapus, parodė, kaip užlenkti dvi išilgines lapo kraštines ir padėjo segtukų skalbiniams dėžutę. Mokytoja taip pat parodė, kaip reikės segti prie popieriaus kraštinių segtukus, kurie sutvirtins ir išlaikys viaduko sijas. Vaikai patys susiskirstė grupelėmis ir pradėjo konstruoti. Mokytoja paaiškino vaikams, kad 4 tilto konstrukcijas reikės sujungti, kad mašinos galėtų pravažiuoti. Baigę konstruoti tiltą viaduką, vaikai kartu su mokytoja pakartojo naujai sužinotas sąvokas: viadukas, sijos ir tęsė kelionę automobiliais per pastatytą tiltą-viaduką.

 

Tilto viaduko statymas lavino vaikų vaizduotę, formavo žinias apie tiltą viaduką, vaikai susipažino su „viaduko“, „sijos“ sąvokomis, ugdė vaikų norą atlikti darbinius įpareigojimus, mokėsi suprasti priežastinį ryšį (pastačius tiltą, vaikai nuvyks į vaikų darželį), spręsti problemą (nutiesti tiltą per geležinkelį, kad tiltas nesugriūtų).

Veiklos metu atsiskleidė šios pasiekimų sritys: santykiai su bendraamžiais (draugiškai statė tiltą, padėdami vieni kitiems), mokėjimas mokytis (susidomėjo veikla, siekė rezultato), iniciatyvumas ir atkaklumas (vyravo vaikų iniciatyva veikti, tiltą viaduką pastatė), savireguliacija, savikontrolė (vaikai sutelkė dėmesį į veiklą, kontroliavo savo elgesį ir laikėsi susitarimų), sakytinė kalba (susipažino su naujais žodžiais, atsakinėjo į auklėtojos klausimus), aplinkos pažinimas (susipažino su tiltais).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.