„eTwinning“ projektas „English Masters“

Lina Kizlienė, Jovita Rubienė
,
anglų kalbos mokytojos

Šiais laikais anglų kalba turi ypatingą ir vyraujantį vaidmenį pasaulio komunikacinėje sferoje. Ji taip pat turi ypatingą tapatybę švietimo srityje. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokiniai turėjo galimybę sutelkti dėmesį į anglų kalbos struktūras ir įvairias temas. Pagrindinis tikslas – lavinti mokinių pagrindinius anglų kalbos įgūdžius ir tobulinti anglų kalbos žinias bei priversti juos suprasti ir aiškiai išreikšti save anglų kalba. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokymosi procese, nes temos, vykdytos projekto metu, atitiko ugdymosi turinį ir papildė jį. Ugdytiniai dirbo tiek savarankiškai, tiek grupėse ar porose. Kiekvienas galėjo pasirinkti sau tinkamą variantą ir būdą.

 

Mokiniai šį projektą pasirinko kaip savo ilgalaikį projektą, kurį vykdė visus mokslo metus. Savo patirtį „eTwinning“ projekte pristatė integruotų 5–8 klasių projektų dieną, tokiu būdu supažindino didžiąją mokyklos bendruomenės dalį.

 

Veiklos buvo integruojamos ne tik į anglų kalbos pamokas, bet ir biologiją, etninę kultūrą-istoriją. Projekto metu sukurtos priemonės buvo panaudotos anglų kalbos pamokose. Projektas buvo įdomus ir naudingas, nes sukurtose netradicinėse mokymosi aplinkose ir situacijose mokiniai tapo aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais. Dalyviai patobulino bendrinės kalbos komunikacinę kompetenciją, sustiprino dalykinės kalbos kompetenciją, tobulino IKT, mokymosi strategijų ir aktyviųjų metodų panaudojimą, rengiant plakatus, kuriant vaizdo įrašus.

 

Nuotraukos: Jovitos Rubienės

 

Bendradarbiauta su mokyklų partneriais, spalį organizuotas įžanginis bendras visų partnerių – mokinių ir mokytojų – susitikimas susipažinti ir projektui pristatyti, jo tikslams, eigai aptarti, tikėtiniems rezultatams numatyti. Mokyklos bendravo nuolat, vyko etapiniai mokytojų susitikimai projekto veikloms aptarti.

 

Užsienio kalbų konferencijoje dalyvavo Anna Maria Lai (Italija) ir Adriana Vidoni (Rumunija). Mokiniai susipažino, bendravo žinutėmis „Twinspace“, „Messenger“ aplinkose. Vyko bendros nuotolinės pamokos su Rumunijos, Italijos mokyklų ugdytiniais. Mokinių sukurtos priemonės pristatomos „Twinspace“: plakatai, vaizdo įrašai, internetiniai žaidimai. Mokiniai savarankiškai kūrė užduotis susitikimams su partneriais, ieškojo informacijos, lygino, tyrė. Projekto dalyviai „pasimatavo“ ne vieną profesiją: žurnalistų – kalbino mokyklos administraciją, aktorių – kūrė vaidmenų vaizdo įrašus.

 

Kiekvienas tikslas buvo pasiektas naudojant informacines technologijas. Sukurtas vaizdo įrašas mokyklai pristatyti. Logotipo kūrimas ir balsavimas per „Mentimeter“ programėlę. „Voki“ programėle sukurti vaizdo įrašai pasakoja apie mokinių kasdienybę, imituojama įprasta diena, įtraukiant ir tėvelius. Su atostogomis susiję plakatai buvo sukurti su „Canva“. Namuose buvo gaminami net valgiai, kai kurie dalyviai išbandė savo jėgas gamindami gaminį, kurdami apie tai vaizdo įrašą. Per „Answergarden“ programėlę kiekvienas mokinys pateikė atsiliepimus ir savo nuomonę apie projektą. „Book Creator“ platformoje yra sukurta knyga – visų dalyvių darbų ir susitikimų, vykdomų veiklų santrauka.

 

Knygą rasite čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.