„Erasmus+“ projekto „Mokau ir mokausi“ sklaida „Varpo“ gimnazijoje

Birželio 12 d. Kauno „Varpo“ gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo metodinę dieną „IDUKM (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) ir IT sinergija ugdymo procese“ miesto mokytojams. Priemonė buvo skirta gerosios patirties sklaidai iš kursų ir mokymų Florencijoje bei Maltoje pagal „Erasmus+“ KA1 projektą „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“.

 

Metodinės tarybos pirmininkė Jovita Damijonaitienė apžvelgė „Erasmus+“ KA1 projekto „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“ eigą ir tarpinius rezultatus. Gimnazijos direktorė Ilmantė Bagdonė, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Butrimienė bei mokytojos Daiva Kablienė ir Aurelija Gasiūnaitė, dalyvavusios kursuose „CLIL in Practice: focus on Florence“, pateikė pavyzdžių, kaip galima veiksmingai integruoti anglų kalbą į įvairius dalykus, kaip šiuolaikiškai organizuoti istorijos, menų, anglų kalbos pamokas.

 

Kita gimnazijos komanda – I. Bagdonė, R. Butrimienė, Laura Šekienė, Ramunė Krygerienė – dalyvavo mokymuose Maltoje „CLIL – Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL“. Mokytojos pateikė daug vertingos informacijos, pamokų pavyzdžių, parodė, kaip naudoti tam tikras internetines platformas („Clilstore“, „WebQuest“) ir sukurti mokiniams patrauklią pamoką, kokie interneto šaltiniai galėtų būti naudingi mokytojams organizuojant ne tik integruotas, bet ir savo dalyko pamokas.

 

Pranešėjai džiaugėsi, kad galėjo perteikti savo žinias bei patirtį kolegoms, ir ragino juos tobulinti savo kompetencijas užsienio šalyse kitais mokslo metais.

 

Projekto inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.