„Erasmus+“ projekte „Mąstyk kūrybiškai“ Graikijoje pedagogės mokėsi programuoti

Zita Kurkulionienė, Živilė Jakaitienė

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis“ dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projekte „Mąstyk kūrybiškai“ (angl. „Be a Master – Think Creatively“). Projekto koordinatoriai − integruotas Konino (Lenkija) darželis Nr. 32, o partneriai − Lietuva, Ispanija, Portugalija, Graikija, Jungtinė Karalystė ir Islandija. Projektas vyksta nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 31 d. Projekto socialiniai partneriai − Grigiškių „Šviesos“ gimnazija.

 

Pirmasis susitikimas vyko Lietuvoje 2017 m., per jį buvo aptartas projekto tikslas ir uždaviniai, būsimos šalių partnerių veiklos, logotipo kūrimas. Projekto tikslas − gerinti pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) srities kompetencijas, taikant novatoriškus darbo metodus. Pagrindiniai uždaviniai: ugdyti vaikų loginį mąstymą ir kūrybiškumą, mokyti elementarių programavimo pagrindų „Scratch junior“ ir anglų kalbos naudojant integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (angl. Content and Language Integrated Learning, CLIL) metodą, lavinti matematinius, konstravimo įgūdžius naudojant „Lego“, „Roborobo kids“ kaladėles ir priemones.

 

Balandžio 23–27 d. Drepano mokykloje (Graikija) vyko pirmasis mokomasis pedagogų susitikimas. Jame dalyvavo visų partnerių šalių atstovai, kurie pristatė atviras veiklas: mokomąją medžiagą, kodavimo žaidimus (bitutę-robotą), lego herojų. Projekto koordinatoriai pristatė projektinę užduotį tema „Lego matematika“, kurią reikės parengti kitam susitikimui.

Per vizitą apžiūrėjome vienintelę mokykloje esančią klasę, kurioje mokosi 17 vaikų nuo ketverių iki šešerių metų. Nustebino šiltas ir nuoširdus mokytojos bendravimas ne tik su vaikais, bet ir su tėvais. Įspūdį paliko pasirinktinai laisvi mokymosi metodai. Mokymosi programą sudaro pati mokyklos vadovė, mokytoja, pasitardama su miesto savivaldybės švietimo specialistais. Per atviras pamokas stebėjome, kaip mokytoja moko vaikus elementarių programavimo, kodavimo pagrindų, kartu integruodama muziką ir anglų kalbą.

Diskutavome apie Graikijos ir kitų projekto partnerių šalių švietimo sistemos skirtumus ir panašumus. Išsamiau su Graikijos švietimo sistema susipažinome apsilankę Patros miesto savivaldybėje, švietimo skyriuje. Vėliau kartu su Drepano mokyklos vaikais ir tėveliais aplankėme Olimpijos miestą ir muziejų, vykome į Atėnus.

 

Džiaugiamės, kad ši projektinė novatoriška veikla skatina pedagogus dalytis gerąja darbo patirtimi, gilinti anglų kalbos žinias, tobulinti IKT kompetencijas, pasisemti naujų idėjų, bendrauti su kitų šalių pedagogais, pažinti skirtingų šalių kultūrą, istoriją ir tradicijas. Antrasis mokomasis šio projekto vizitas spalio mėnesį vyks Islandijoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.