„Erasmus+“ projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“

Zita Dzedulionienė, Jurgita Norvilienė
,
projekto dalyvės, chemijos ir matematikos mokytojos

Kovo 2–6 d. dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Course Educative Robotics and Coding with Arduino“, kurie vyko Ispanijoje, Valensijos mieste. Kursų metu įgijome praktinės patirties ir įgūdžių, taikant „Arduino“ platformą ir „Mblock“ programą neformalaus ir formalaus ugdymo procese. Šiuose kursuose įgyta patirtis padės paįvairinti pamokas, pritaikant mokymosi motyvavimui per tyriminį ir probleminį mokymą(si).

 

Susipažinome su Ispanijos švietimo ir ugdymo sistema. Lankėmės privačioje Valensijos mokykloje „International Schools Mas Camarena“, kurioje mokosi apie 3000 moksleivių iš įvairių pasaulio šalių.

Sukauptos nors ir nedidelės patirties dėka patobulinome inovatyvių technologijų valdymo, ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas.

 

Grįžusios iš kvalifikacijos tobulinimo kursų dalinomės informacija ir patirtimi su mokyklos pedagogais, aptarėme ir analizavome metodinėse grupėse. Praktinę pedagoginę patirtį taikysime ne tik ugdymo procese, bet ir vykdysime sklaidą Kauno rajono mokytojams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.