„Erasmus+” maratonas Kauno „Varpo“ gimnazijoje

Jovita Damijonaitienė

Pastarąjį pusmetį, įgyvendindami du „Erasmus+” projektus, Kauno „Varpo“ gimnazijos mokiniai dalyvavo net keturiuose projektų susitikimuose skirtingose Europos šalyse: Portugalijoje, Vengrijoje, Katalonijoje bei Graikijos saloje Kretoje.

 

„Varpo“ gimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla, todėl pagal „Erasmus+” projektą „Sveikame kūne – švarus protas“ lankėsi Portugalijos mokykloje, kur stiprino savo asmenines, socialines bei kultūrines kompetencijas. Mokiniai dalyvavo veiklose, skirtose psichinės sveikatos puoselėjimui – išvykose ir veiklose gamtoje, sodino augalus, tapė, užsiėmė sportine veikla – joga, zumba, kt. Vizitas į Kretos salą pagal tą patį projektą yra skirtas sveikai mitybai. Mokiniai diskutavo apie sveiko maitinimosi svarbą, pažino save atlikdami mitybos įpročių testą, kartu gamino sveikus vietos patiekalus, juos degustavo, lankėsi Kretos Universiteto Mitybos fakultete, išklausė paskaitą apie Graikijos, Kretos žmonių mitybos ypatumus.

 

 

Kitas svarbus „Varpo“ gimnazijos prioritetas – siekis tapti STEAM mokykla. Gimnazija yra gavusi „Erasmus“ akreditaciją, todėl kryptingai juda link tikslo, lankydamasi užsienio šalių STEAM mokyklose ir vykdydama bendrą veiklą. Vizitas Vengrijos mokykloje suteikė mokiniams integtuotų gamtos mokslų, technologijų, matematikos žinių: mokiniai tyrė skirtingų vandens telkinių vandenį, atliko skaičiavimus, kūrė video apie aplinkosaugos problemas. Projekto susitikime Katalonijoje mokiniai tobulino asmenines, komunikavimo bei kultūrines kompetencijas per įvairias STEAM veiklas: žygis gamtoje, augmenijos bei vandens telkinių tyrinėjimą, bendras meno ir sportines veiklas.

 

Visų projektų dalyviai ne tik dalyvavo veiklose, tačiau ir aplankė žymiausias šalių kultūrines vietas, patobulino anglų kalbos žinias, susirado naujų draugų. Gimnazistai jau laukia ateinančių mokslo metų bei naujų projektų ir susitikimų su savo bendraamžiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.